• 31 marca 2022
  • 13:15

Uwaga. Dofinansowanie ARiMR do zakupu nawozów mineralnych.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych.

Dofinansowaniem mogą być objęte zakupy nawozów dokonane w okresie od 01.09.2021 do 15.05.2022 w wysokości 500 zł na hektar upraw rolnych i 250 zł na hektar łąk i pastwisk dla gospodarstw do 50 ha.

Szczegóły w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 marca 2022 r.

    Lokalizacja