• 05 lutego 2024
 • 16:46

Ogłoszenie

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

poszukuje projektanta do wykonania

Lokalizacja: Sochaczew, ul. Władysława Reymonta 18

Zakres:

 • Projekt zagospodarowania terenu,
 • Projekt branży architektoniczno –budowlanej: adaptacja i przebudowa pomieszczeń w 3 lokalach zgodnie z ustaleniami  z Inwestorem, odstępstwo od warunków technicznych w zakresie niezgodności zachodniej klatki schodowej z obowiązującymi przepisami,
 • Projekt branży konstrukcyjnej w tym rozwiązania  konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych,
 • Projekt branżowy  instalacji sanitarnych, w tym: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o., wentylacja,
 • Projekt branżowy instalacji elektrycznych, w tym:  instalacja oświetlenia ogólnego, instalacja gniazd wtykowych, wentylacja, system SSWiN,  telefon+internet,
 • Charakterystyka energetyczna,
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcami w tym:1) uzgodnienie rzeczoznawcy ds. p.poż.,2) uzgodnienie rzeczoznawcy ds. SANEPID,
 • Sprawdzenie projektu przez projektantów poszczególnych branż,Inwentaryzacja stanu istniejącego,Inwentaryzacja 3 lokali mieszkalnych,Inwentaryzacja ogólna całego budynku na  potrzeby ekspertyzy p. poż.,
 • Mapa do celów projektowych,
 • Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa opracowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu uzyskania odstępstwa od wymagań warunków technicznych w zakresie niezgodności istniejącej zachodniej klatki schodowej
  z obowiązującymi przepisami,
 • Pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy:mapa do celów opiniodawczych,przygotowanie wniosku wraz z załącznikiem graficznym,
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę,
 • Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje,
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego (co najmniej 3 przyjazdy na budowę).

  Lokalizacja