Aktualności

Spotkania dla przedsiębiorców

23.11.2017

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do udziału w spotkaniach dla przedsiębiorców z sektora MŚP organizowanych przez Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkania będą dotyczyły finansowych instrumentów wsparcia udzielanych ze środków Unii Europejskiej dla programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu przewidziane są cztery zakresy tematyczne spotkań:Więcej informacji i szczegółowy program spotkań dostępny na stronie: http://www.parp.gov.pl/spotkania-dla-przedsiebiorcow.


Powitaliśmy nowych członków SKO

10.11.2017

Pasowanie na ucznia, które odbyło się 13.10.2017 w Szkole Podstawowej im. Gen. St. Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, było jednocześnie okazją do wręczenia pierwszoklasistom książeczek SKO. Wszystkie dzieci były bardzo przejęte tym ważnym w ich życiu wydarzeniem, będącym początkiem ich szkolnej drogi. Złożenie przysięgi, pasowanie szablą na ucznia, występy, dyplomy i podarunki oraz przystąpienie do społeczności SKO - każdy element tego uroczystego dnia był wyjątkowy.


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie traktują przystąpienie do Szkolnej Kasy Oszczędności bardzo poważnie, bo tradycja SKO w ich szkole jest bardzo bogata. Przekłada się to również na liczne sukcesy szkoły w programie TalentowiSKO. Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie kilkukrotnie odniosła zwycięstwo na etapie regionalnym tego ogólnopolskiego konkursu. Dzieci z radością przyjęły od Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie, książeczki SKO i upominki od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do podjęcia wyzwania gromadzenia oszczędności i aktywnego udziału w programie TalentowiSKO.


Młodzieszyn SKO Młodzieszyn SKO

Młodzieszyn SKO

Kampania wizerunkowa BPS

CZY WIESZ, ŻE:

18.09.2017

Banki Spółdzielcze funkcjonują w Polsce od ponad 150 lat w oparciu o polski kapitał. Grupa BPS zrzesza 352 Banki Spółdzielcze, spośród 553 istniejących w Polsce. Twoje pieniądze zdeponowane w Banku Spółdzielczym Grupy BPS są bezpieczne i mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Banki Spółdzielcze są najbliżej swoich Klientów. Mają swoje placówki w małych miejscowościach i w dużych miastach. Gdyby wszystkie stworzyły sieć, to byłaby to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Banki Spółdzielcze wspierają inicjatywy lokalnych społeczności. Banki Spółdzielcze dysponują nowoczesnymi technologiami. Dla Banków Spółdzielczych najważniejszy jest odpowiedzialny biznes, a nie maksymalizacja zysku. Dlatego cieszą się zaufaniem i sympatią Klientów .


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

16.06.2017

Dnia 9 czerwca 2017 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:


1. Pan Przemysław Gabrusewicz – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
2. Pan Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.;
3. Pan Dariusz Dobrowolski – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew;
4. Pani Anna Sobieraj – Kierownik Referatu w Gminie Młodzieszyn.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Zygmunt Maciągiewicz witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych Delegatów. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Kuracki.


Zgromadzeni Delegaci zatwierdzili:


1. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2016 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 r.
3. Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2016 r.
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
6. Wnioski polustracyjne z przeprowadzonej lustracji pełnej Banku za okres od 01.10.2013 do 30.09.2016 r.
7. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2017 r.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć oraz dokonano oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały sprawnie. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2017 Zebranie Przedstawicieli 2017
Zebranie Przedstawicieli 2017 Zebranie Przedstawicieli 2017

25 lat Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

23.12.2016

28 listopada 2016 roku Krajowy Związek Banków Spółdzielczych świętował jubileusz 25 lat istnienia. Związek od ponad ćwierć wieku zrzesza Banki Spółdzielcze opierając swoje działania na trzech podstawowych filarach: reprezentacji, integracji i edukacji. W uroczystości upamiętniającej dotychczasowy okres działalności KZBS wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród nich byli założyciele Związku, pierwsi i obecni Członkowie, przedstawiciele środowisk rządowych oraz naukowych. Do tego zaszczytnego grona została także zaproszona Pani Lucyna Rozdżestwieńska (wieloletnia Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, a obecnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), która została wyróżniona Złotym Medalem 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych będącym uznaniem dla wkładu w rozwój Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.


25 lat KZBS 25 lat KZBS

25 lat KZBS

Otwarcie Oddziału w Nowej Suchej

15.11.2016

W dniu 09 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w Nowej Suchej po jego generalnym remoncie, który zakończył się 05.11.2016 r.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Oddziału Lidia Burzykowska, następnie zabrali głos: Prezes Zarządu Banku p. Kazimierz Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku p. Zygmunt Maciągiewicz, Wójt Gminy Nowa Sucha p. Maciej Mońka oraz zaproszeni goście. Padło wiele życzliwych słów, życzeń i gratulacji, za co bardzo dziękujemy. Ceremonię uświetniło tradycyjne, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie odnowionych pomieszczeń Oddziału przez proboszcza miejscowej parafii księdza Jacka Grzywacza.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Cieszymy się, że mogliśmy za sprawą przeprowadzonego remontu wpłynąć na poprawę jakości obsługi, na zwiększenie Państwa komfortu oraz bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

10.11.2016
Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

W niedzielę 6 listopada 2016 roku na budynku Banku Spółdzielczego w Sochaczewie przy ulicy Reymonta 18 odsłonięto tablicę upamiętniającą podporucznika Stanisława Janickiego pseudonim „Kordon”, żołnierza AK obwodu Skowronek – Sochaczew.


W tym miejscu 26 maja 1943 roku ppor. Stanisław Janicki wykonał wyrok sądu Polski Podziemnej na urzędniku administracji niemieckiej kreislandwircie Hermannie Vorbichlerze znanym z wyjątkowego okrucieństwa wobec Polaków.


Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuk podporucznika Stanisława Janickiego – Julian Majchrzak, poseł Maciej Małecki, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Kazimierz Majewski oraz pułkownik Ryszard Najczuk. W uroczystości wzięli udział: organizatorzy uroczystości, przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, wojska, policji, rodzina ppor. Stanisława Janickiego, mieszkańcy miasta.


Uroczystość uświetniła obecność orkiestry i kompanii honorowej Wojska Polskiego.


Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego
Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

25.07.2016

16 czerwca 2016 r. w hotelu Chopin Spa & Wellness w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście:


1. Pan Paweł Pyzik – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
2. Pani Małgorzata Jaszczuk – Dyrektor III Oddziału BPS S.A. w Warszawie.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - pan Zygmunt Maciągiewicz witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych delegatów. Zebraniu przewodniczył pan Ryszard Kuracki.


Zgromadzeni delegaci wysłuchali i zatwierdzili:


1. Sprawozdanie finansowe Banku za 2015 r., do którego Paweł Pyzik - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu odczytał Opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
2. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności w 2015 roku, które przedstawił Kazimierz Majewski – Prezes Zarządu.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2015 roku, które przedstawił Zygmunt Maciągiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2016 roku, które przedstawiła Maria Grzelak – Wiceprezes Zarządu.
5. Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków organów Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, którą przedstawił Artur Jaworski – Wiceprezes Zarządu.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć oraz dokonano oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Delegaci podczas wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, wybrali nowego Członka Rady Nadzorczej, którym został p. Andrzej Brzozowski. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały sprawnie. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016
Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016
Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016

Talentowisko - kolejny sukces SKO przy Szkole Podstawowej
w Młodzieszynie

06.07.2016

Do tegorocznej edycji konkursów przystąpiło ponad 36 000 uczniów z blisko 300 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz prawie 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizujących Program pod patronatem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.


Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, w ramach którego m.in. wystawiali przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzali swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes. W maju obradowały Komisje Regionalne, które wyłoniły laureatów na etapie regionu.


Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie działająca pod patronatem naszego Baku. Jest to kolejny sukces tej szkoły, która od dwóch lat zajmuje pierwsze miejsce w etapie regionalnym w kategorii szkół dużych.


7 czerwca br. Komisja Krajowa wyłoniła spośród nich zwycięzców na szczeblu centralnym. W Komisjach zasiadali przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS.


We wrześniu ruszy kolejna, czwarta już edycja Programu. Do tej pory zanotowano blisko  1 000 000 wejść na TalentowiSKO.pl. Ponad 500 szkół prowadzi na niej swojego bloga, gdzie opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły. Profil Programu na Facebooku lubi blisko 5 400 użytkowników.


SKO 2016 SKO 2016
SKO 2016 SKO 2016

Strona główna

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze Polityka Prywatności
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew
Historia Rolnicy
BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2017.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1