Aktualności


BS w Sochaczewie z 10-cioma biletami do Londynu!

12.07.2019

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Sochaczewie zdobyli I i II miejsce w ogólnopolskim konkursie sprzedażowym Wyprawa Mastercard organizowanym przez Mastercard i Zrzeszenie BPS, i aż 10 pracowników tego Banku weźmie udział w wyprawie do Londynu, która jest główną nagrodą w konkursie.


Pracownicy z ponad 60 Banków Spółdzielczych przez 9 miesięcy walczyli o dotarcie do mety, realizując po drodze zadania w postaci sprzedaży kart Mastercard, uczestnicząc w sesjach e-learningowych oraz pojedynkach wiedzy. Każdy z etapów grywalizacji był bardzo emocjonujący, a im bliżej wygranej, tym zaangażowanie i determinacja sięgały zenitu. W efekcie czego dwóm 5-osobowych drużynom Pracowników Banku Spółdzielczego w Sochaczewie udało się zająć dwie najlepsze pozycje w klasyfikacji generalnej konkursu.


Z tej okazji 11 lipca Bank Spółdzielczy w Sochaczewie zaszczycili Przedstawiciele Organizatorów konkursu Pan Tomasz Zagrajek - Director Account Management, reprezentujący Mastercard oraz Pan Arkadiusz Zwierzchowski- Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami, reprezentujący Bank BPS S.A. oraz wręczyli liderom dwóch zwycięskich zespołów dyplomy gratulacyjne oraz nagrody w postaci biletów do Londynu. Wyrazy uznania i gratulacje Goście przekazali również na ręce Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, Pana Kazimierza Majewskiego.


Wyprawa Mastercard 2019 Wyprawa Mastercard 2019
Wyprawa Mastercard 2019 Wyprawa Mastercard 2019
Wyprawa Mastercard 2019

Dni Sochaczewa z Bankiem Spółdzielczym

27.06.2019

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Sochaczewie aktywnie uczestniczyli w obchodach Dni Sochaczewa. Bank zorganizował stoisko, przy którym dzieci mogły pokolorować świnkę skarbonkę, rozwiązać rebus czy krzyżówkę lub inną zagadkę związaną z tematem bankowości. Za prawidłowo wykonane zadania można było otrzymać niespodziankę z logo Banku. Każdy mógł odpocząć na naszych bankowych leżakach i zyskać nowe siły na sprostanie kolejnym atrakcjom podczas święta Miasta.


Dni Sochaczewa 2019 Dni Sochaczewa 2019

Na scenie został przeprowadzony konkurs Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Nagrodą główną była deskorolka elektryczna s_line. Ochotników do walki o nagrodę było wielu, spośród których prowadzący konkurs wyłonili sześć zespołów. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą między innymi na temat produktów Banku, jego historii oraz działalności. Najlepsza okazała się Pani Aneta Oszczak wraz synem, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na największą ilość pytań. Zwycięzcom nagrodę wręczyła Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, Pani Ewa Pieniak.


Dni Sochaczewa 2019

BS w Sochaczewie na 27 EBMO

10.06.2019

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie od lat wspiera lokalną sportową inicjatywę w postaci Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków w Bielicach. Co roku jeden z biegów rozgrywany jest o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Tym razem wielka sportowa uroczystość miała miejsce 10 maja, a o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego zawalczyli chłopcy z rocznika 2005 na dystansie 1000 m.


Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków

Podczas biegu młodym sportowcom kibicował Wiceprezes Zarządu Pan Artur Jaworski, który dokonał wręczenia medali, dyplomów i pucharów oraz nagród.


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

14.05.2019

Dnia 29 kwietnia 2019 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczyciła zebranych Magdalena Waniek – Dyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.. Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Gabrusewicz i Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Sławomir Czopur ze względu na brak możliwości pogodzenia udziału w spotkaniu z obowiązkami służbowymi przesłali do Banku listy, w których wyrazili słowa uznania dla organów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za zaangażowanie włożone w rozwój i umacnianie sektora bankowości spółdzielczej na rynku usług finansowych.


Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Lucyna Rozdżestwieńska, witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych Delegatów. Zebraniu przewodniczył Ryszard Kuracki.


Zgromadzonym zostały zaprezentowane:


1. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2018 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku zawierające Sprawozdanie Komitetu Audytu za 2018 r.
3. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2018 r.
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
6. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2019 r.


Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za 2018 r. oraz Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku w 2018 r., udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową oraz ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć. Podjęto także uchwałę dotyczącą polityki dokonywania odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie oraz dokonano i podjęto uchwały w sprawie oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


Zebranie Przedstawicieli toczyło się według zaplanowanego porządku obrad. Wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały zostały przyjęte przez Delegatów.


Zebranie Przedstawicieli 2019 Zebranie Przedstawicieli 2019
Zebranie Przedstawicieli 2019 Zebranie Przedstawicieli 2019
Zebranie Przedstawicieli 2019 Zebranie Przedstawicieli 2019

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie na Dożynkach Powiatowych w Młodzieszynie

25.09.2018

Na tegorocznych dożynkach powiatu sochaczewskiego, których gospodarzem była gmina Młodzieszyn nie mogło zabraknąć Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


Bank Spółdzielczy w Sochaczewie w gminie Młodzieszyn obecny jest od ponad pół wieku, stąd grono klientów jest liczne. Wspólne świętowanie i dziękowanie za tegoroczne plony to ważny element współpracy z Naszymi Klientami z tego terenu jak i całego powiatu.


Jedną spośród licznych dożynkowych atrakcji był konkurs wiedzy o Banku Spółdzielczym w Sochaczewie. Uczestnicy wykazali się doskonałą znajomością aktualnych promocji Banku, uczestnictwa lokalnej szkoły w programie TalentowiSKO, wiedzieli także jak długo Bank działa na terenie gminy Młodzieszyn. Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na pytanie, otrzymał z rąk Pani Renaty Zielkowskiej, Dyrektor młodzieszyńskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, zestaw atrakcyjnych upominków. Na zakończenie uczestnicy konkursu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami Banku.


Dożynki Młodzieszyn 2018 Dożynki Młodzieszyn 2018

Kolejny sukces młodzieszyńskiego SKO

31.07.2018

Do tegorocznych zmagań konkursowych stanęło blisko 30 000 uczniów z blisko 300 szkół z terenu całego kraju realizujących Program pod patronatem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Wśród laureatów etapu regionalnego znalazła się jedna ze szkół prowadząca SKO współpracująca z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie, Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie.


Młodzieszyńska społeczność szkolna została doceniona już nie pierwszy raz przez jury konkursowe programu TalentowiSKO. W latach ubiegłych udało się zajmować również wysokie pozycje w gronie zwycięzców etapu regionalnego rejonu warszawskiego w kategorii szkół dużych. Wybrani przedstawiciele szkół, opiekunowie SKO wraz z pracownikami Banku mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystej gali wręczenia nagród etapu centralnego konkursu. Po gali uczestnicy konkursów wzięli udział w warsztatach teatralnych w Teatrze Syrena.


Przekazanie nagród, czeku oraz dyplomu dla Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie, zdobywcy pierwszego miejsca w etapie regionalnym w rejonie warszawskim odbyło się podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie przekazał również prezenty dla uczniów, którzy wykazali się największą systematycznością w oszczędzaniu, jak i tych, którym udało się zgromadzić największą sumę pieniędzy na książeczce SKO.


Młodzieszyn SKO Młodzieszyn SKO

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

02.07.2018

Dnia 22 czerwca 2018 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. W tym roku Zebranie miało dodatkowo charakter wyborczy, gdyż dobiegła końca kadencja dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:


1. Pan Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.;
2. Pan Dariusz Dobrowolski – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew.


Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu Przemysław Gabrusewicz i Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Sławomir Czopur ze względu na brak możliwości pogodzenia udziału w spotkaniu z obowiązkami służbowymi przesłali do Banku listy, w których wyrazili słowa uznania dla organów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za zaangażowanie włożone w rozwój i umacnianie sektora bankowości spółdzielczej na rynku usług finansowych.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zygmunt Maciągiewicz witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych Delegatów. Zebraniu przewodniczył Ryszard Kuracki.


Zgromadzeni Delegaci zatwierdzili:


1. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2017 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku zawierające Sprawozdania Komitetu Audytu za 2017 r.
3. Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2017 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2017 r.
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
6. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2018 r.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową oraz ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.


Tegoroczne Zebranie dokonało także wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, obejmującą lata 2018 – 2022.


W skład Rady Nadzorczej weszli:


Bargieł Hanna, Brzozowski Andrzej, Dobrzyńska Wanda, Duplicka Gabriela, Felczak Krystyna, Grochowski Wiktor, Kubiak Janusz, Kuracki Ryszard, Nowak Andrzej, Rozdżestwieńska Lucyna, Sokołowska Teresa, Tomaszewska Alicja.


Zebranie Przedstawicieli toczyło się według zaplanowanego porządku obrad. Wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały zostały przyjęte przez zgromadzonych delegatów.


Zebranie Przedstawicieli 2018 Zebranie Przedstawicieli 2018
Zebranie Przedstawicieli 2018 Zebranie Przedstawicieli 2018
Zebranie Przedstawicieli 2018 Zebranie Przedstawicieli 2018
Zebranie Przedstawicieli 2018 Zebranie Przedstawicieli 2018

Zebranie Przedstawicieli 2018

Nowa Sala Obsługi Kredytowej w Oddziale Banku Spółdzielczego
w Sochaczewie

15.05.2018
Nowa Sala Obsługi Kredytowej

Z przyjemnością informujemy, że w Oddziale Banku Spółdzielczego w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 została oddana do użytku nowa Sala Obsługi Kredytowej.


Specjalnie wydzielone miejsce do obsługi kredytowej zostało stworzone z myślą o poprawie komfortu i jakości obsługi klientów, którzy przychodzą do Banku w celu pozyskania informacji o kredytach gotówkowych, mieszkaniowych czy hipotecznych. Wizyta w Banku związana jest z rozmową o finansach, planach czy inwestycjach. Zależało nam, by zapewnić podczas niej komfortowe warunki zapewniające poufność.


Sala Obsługi Kredytowej zlokalizowana jest w centralnym miejscu sali operacyjnej oddziału, gdzie wcześniej znajdowały się boksy kasowe. Urządzona jest w nowoczesny sposób i posiada trzy stanowiska obsługi, przy których Klient może usiąść na wygodnych fotelach, by móc ze spokojem rozmawiać o ważnych dla niego sprawach.


Dzięki nowej sali jesteśmy w stanie zaoferować lepsze warunki obsługi kredytobiorców. Dodając do tego wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników oraz indywidualne podejście do Klienta, mamy idealne warunki, by oferować usługi finansowe na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy.


Powitaliśmy nowych członków SKO

10.11.2017

Pasowanie na ucznia, które odbyło się 13.10.2017 w Szkole Podstawowej im. Gen. St. Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie, było jednocześnie okazją do wręczenia pierwszoklasistom książeczek SKO. Wszystkie dzieci były bardzo przejęte tym ważnym w ich życiu wydarzeniem, będącym początkiem ich szkolnej drogi. Złożenie przysięgi, pasowanie szablą na ucznia, występy, dyplomy i podarunki oraz przystąpienie do społeczności SKO - każdy element tego uroczystego dnia był wyjątkowy.


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie traktują przystąpienie do Szkolnej Kasy Oszczędności bardzo poważnie, bo tradycja SKO w ich szkole jest bardzo bogata. Przekłada się to również na liczne sukcesy szkoły w programie TalentowiSKO. Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie pod patronatem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie kilkukrotnie odniosła zwycięstwo na etapie regionalnym tego ogólnopolskiego konkursu. Dzieci z radością przyjęły od Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Młodzieszynie, książeczki SKO i upominki od Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Mamy nadzieję, że zachęci ich to do podjęcia wyzwania gromadzenia oszczędności i aktywnego udziału w programie TalentowiSKO.


Młodzieszyn SKO Młodzieszyn SKO

Młodzieszyn SKO

Kampania wizerunkowa BPS

CZY WIESZ, ŻE:

18.09.2017

Banki Spółdzielcze funkcjonują w Polsce od ponad 150 lat w oparciu o polski kapitał. Grupa BPS zrzesza 352 Banki Spółdzielcze, spośród 553 istniejących w Polsce. Twoje pieniądze zdeponowane w Banku Spółdzielczym Grupy BPS są bezpieczne i mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Banki Spółdzielcze są najbliżej swoich Klientów. Mają swoje placówki w małych miejscowościach i w dużych miastach. Gdyby wszystkie stworzyły sieć, to byłaby to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Banki Spółdzielcze wspierają inicjatywy lokalnych społeczności. Banki Spółdzielcze dysponują nowoczesnymi technologiami. Dla Banków Spółdzielczych najważniejszy jest odpowiedzialny biznes, a nie maksymalizacja zysku. Dlatego cieszą się zaufaniem i sympatią Klientów .


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

16.06.2017

Dnia 9 czerwca 2017 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:


1. Pan Przemysław Gabrusewicz – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
2. Pan Zdzisław Kupczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.;
3. Pan Dariusz Dobrowolski – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew;
4. Pani Anna Sobieraj – Kierownik Referatu w Gminie Młodzieszyn.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Zygmunt Maciągiewicz witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych Delegatów. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Kuracki.


Zgromadzeni Delegaci zatwierdzili:


1. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2016 r.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 r.
3. Ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2016 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą.
4. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie w 2016 r.
5. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.
6. Wnioski polustracyjne z przeprowadzonej lustracji pełnej Banku za okres od 01.10.2013 do 30.09.2016 r.
7. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2017 r.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć oraz dokonano oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały sprawnie. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2017 Zebranie Przedstawicieli 2017
Zebranie Przedstawicieli 2017 Zebranie Przedstawicieli 2017

25 lat Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

23.12.2016

28 listopada 2016 roku Krajowy Związek Banków Spółdzielczych świętował jubileusz 25 lat istnienia. Związek od ponad ćwierć wieku zrzesza Banki Spółdzielcze opierając swoje działania na trzech podstawowych filarach: reprezentacji, integracji i edukacji. W uroczystości upamiętniającej dotychczasowy okres działalności KZBS wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród nich byli założyciele Związku, pierwsi i obecni Członkowie, przedstawiciele środowisk rządowych oraz naukowych. Do tego zaszczytnego grona została także zaproszona Pani Lucyna Rozdżestwieńska (wieloletnia Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, a obecnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), która została wyróżniona Złotym Medalem 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych będącym uznaniem dla wkładu w rozwój Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.


25 lat KZBS 25 lat KZBS

25 lat KZBS

Otwarcie Oddziału w Nowej Suchej

15.11.2016

W dniu 09 listopada 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Banku Spółdzielczego w Sochaczewie w Nowej Suchej po jego generalnym remoncie, który zakończył się 05.11.2016 r.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Oddziału Lidia Burzykowska, następnie zabrali głos: Prezes Zarządu Banku p. Kazimierz Majewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku p. Zygmunt Maciągiewicz, Wójt Gminy Nowa Sucha p. Maciej Mońka oraz zaproszeni goście. Padło wiele życzliwych słów, życzeń i gratulacji, za co bardzo dziękujemy. Ceremonię uświetniło tradycyjne, symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie odnowionych pomieszczeń Oddziału przez proboszcza miejscowej parafii księdza Jacka Grzywacza.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Cieszymy się, że mogliśmy za sprawą przeprowadzonego remontu wpłynąć na poprawę jakości obsługi, na zwiększenie Państwa komfortu oraz bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Otwarcie Oddziału Nowa Sucha Otwarcie Oddziału Nowa Sucha

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

10.11.2016
Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

W niedzielę 6 listopada 2016 roku na budynku Banku Spółdzielczego w Sochaczewie przy ulicy Reymonta 18 odsłonięto tablicę upamiętniającą podporucznika Stanisława Janickiego pseudonim „Kordon”, żołnierza AK obwodu Skowronek – Sochaczew.


W tym miejscu 26 maja 1943 roku ppor. Stanisław Janicki wykonał wyrok sądu Polski Podziemnej na urzędniku administracji niemieckiej kreislandwircie Hermannie Vorbichlerze znanym z wyjątkowego okrucieństwa wobec Polaków.


Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuk podporucznika Stanisława Janickiego – Julian Majchrzak, poseł Maciej Małecki, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Kazimierz Majewski oraz pułkownik Ryszard Najczuk. W uroczystości wzięli udział: organizatorzy uroczystości, przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, wojska, policji, rodzina ppor. Stanisława Janickiego, mieszkańcy miasta.


Uroczystość uświetniła obecność orkiestry i kompanii honorowej Wojska Polskiego.


Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego
Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Tablica upamiętniająca podporucznika Stanisława Janickiego

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

25.07.2016

16 czerwca 2016 r. w hotelu Chopin Spa & Wellness w Sochaczewie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście:


1. Pan Paweł Pyzik – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
2. Pani Małgorzata Jaszczuk – Dyrektor III Oddziału BPS S.A. w Warszawie.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - pan Zygmunt Maciągiewicz witając Zarząd, Radę Nadzorczą, zaproszonych gości i przybyłych delegatów. Zebraniu przewodniczył pan Ryszard Kuracki.


Zgromadzeni delegaci wysłuchali i zatwierdzili:


1. Sprawozdanie finansowe Banku za 2015 r., do którego Paweł Pyzik - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu odczytał Opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.
2. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności w 2015 roku, które przedstawił Kazimierz Majewski – Prezes Zarządu.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2015 roku, które przedstawił Zygmunt Maciągiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2016 roku, które przedstawiła Maria Grzelak – Wiceprezes Zarządu.
5. Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków organów Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, którą przedstawił Artur Jaworski – Wiceprezes Zarządu.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć oraz dokonano oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Delegaci podczas wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, wybrali nowego Członka Rady Nadzorczej, którym został p. Andrzej Brzozowski. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały sprawnie. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016
Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016
Zebranie Przedstawicieli 2016 Zebranie Przedstawicieli 2016

Talentowisko - kolejny sukces SKO przy Szkole Podstawowej
w Młodzieszynie

06.07.2016

Do tegorocznej edycji konkursów przystąpiło ponad 36 000 uczniów z blisko 300 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz prawie 50 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizujących Program pod patronatem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS.


Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, w ramach którego m.in. wystawiali przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzali swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes. W maju obradowały Komisje Regionalne, które wyłoniły laureatów na etapie regionu.


Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie działająca pod patronatem naszego Baku. Jest to kolejny sukces tej szkoły, która od dwóch lat zajmuje pierwsze miejsce w etapie regionalnym w kategorii szkół dużych.


7 czerwca br. Komisja Krajowa wyłoniła spośród nich zwycięzców na szczeblu centralnym. W Komisjach zasiadali przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz Banku BPS.


We wrześniu ruszy kolejna, czwarta już edycja Programu. Do tej pory zanotowano blisko  1 000 000 wejść na TalentowiSKO.pl. Ponad 500 szkół prowadzi na niej swojego bloga, gdzie opisuje bieżące wydarzenia z życia szkoły. Profil Programu na Facebooku lubi blisko 5 400 użytkowników.


SKO 2016 SKO 2016
SKO 2016 SKO 2016

RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1