Archiwum

XXV lat samorządności

25.06.2015
  • 25latsamorzadnoscibs1
  • 25latsamorzadnoscibs2
  • 25latsamorzadnoscibs3
1 2 3

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia SAMORZĄDNOŚCI zostaliśmy uhonorowani przez Wójta i Radę Gminy Sochaczew oraz Burmistrza i Radę Miasta Sochaczew honorowymi statuetkami oraz medalami. Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie. A wszystkim Samorządom życzymy wytrwałości i konsekwencji w realizowaniu planowanych zadań w kolejnych latach.


Bank Spółdzielczy to nie SKOK - KZBS informuje w związku z obecną
sytuacją w sektorze SKOK

31.03.2015

W związku z trwającymi dyskusjami i ujawnianymi przez media faktami na temat sytuacji w SKOK, a w szczególności informacjami na temat ich kłopotów finansowych skutkujących upadłością niektórych kas, KZBS uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych, w tym obecnych i przyszłych Klientów banków spółdzielczych, że sektor banków spółdzielczych bezpiecznie kontynuuje swoją działalność.


Banki spółdzielcze to nie kasy. Banki spółdzielcze, jako integralna i istotna część sektora bankowego, od lat spełniają wszelkie wymagania stawiane bankom w zakresie nadzorczych norm ostrożnościowych. Jedynym podobieństwem, jakie cechuje sektor banków spółdzielczych i SKOK, to spółdzielcza forma gospodarowania.


Polskie banki spółdzielcze, podobnie jak banki spółdzielcze w pozostałych krajach Unii Europejskiej, działają w oparciu o jednolite przepisy nadzorcze dla całego sektora bankowego UE, podlegają systemowym ocenom nadzorczym, zarówno pod względem organizacji, jak i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Podlegają także obowiązkowemu systemowi gwarantowania środków pieniężnych, uczestnicząc równocześnie w budowaniu funduszy gwarancyjnych i pomocowych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, od chwili jego powstania.


Podstawą prawną funkcjonowania banków spółdzielczych jest ustawa Prawo bankowe, ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawo spółdzielcze, a także krajowe i wspólnotowe przepisy nadzorcze.


Warto zatem mieć tę świadomość, że pomimo spółdzielczej formy prawnej obu sektorów, niewiele mają one ze sobą wspólnego. Banki spółdzielcze to nowoczesne i bezpieczne instytucje finansowe o stabilnej pozycji w lokalnych środowiskach, z których wywodzą się ich Członkowie i Klienci. Od wielu pokoleń cieszą się zaufaniem milionów Polaków, na które pracują każdego dnia.


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

15.06.2015

11 czerwca 2015 r. w hotelu Chopin Spa & Wellness odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W zebraniu uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście:


1. Pani Ewa Młyńczak – Wiceprezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
2. Pani Małgorzata Jaszczuk – reprezentująca Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.
3. Pani Jolanta Gonta – Starosta Powiatu sochaczewskiego.
4. Pan Tadeusz Głuchowski – Wicestarosta Powiatu sochaczewskiego.
5. Pan Dariusz Dobrowolski – Wiceburmistrz Miasta Sochaczew.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - pan Zygmunt Maciągiewicz witając zaproszonych gości i przybyłych delegatów. Zebraniu przewodniczył pan Ryszard Kuracki. Zgromadzeni delegaci wysłuchali i przyjęli:


1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2014 roku, które przedstawił Kazimierz Majewski – Prezes Zarządu.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2014 roku, które przedstawił Zygmunt Maciągiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie w 2015 roku, które przedstawił Artur Jaworski – Wiceprezes Zarządu.
4. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
5. Politykę doboru i oceny członków organów Banku i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie.


W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku oraz podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową. Delegaci podczas wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, wybrali nowego Członka Rady Nadzorczej, którym została p .Krystyna Felczak. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały bardzo sprawnie. Podjęto wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2015 Zebranie Przedstawicieli 2015
Zebranie Przedstawicieli 2015 Zebranie Przedstawicieli 2015
Zebranie Przedstawicieli 2015 Zebranie Przedstawicieli 2015
Zebranie Przedstawicieli 2015 Zebranie Przedstawicieli 2015

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

23.06.2014

12 czerwca 2014 r. w hotelu Chopin odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W zebraniu uczestniczyli delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich oraz zaproszeni goście: pani Ewa Młyńczak – Członek Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, pani Małgorzata Jaszczuk – reprezentująca Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, p. Agnieszka Kosiorek – Sekretarz Gminy Rybno oraz pan Stanisław Wachowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - pan Tadeusz Głuchowski witając zaproszonych gości i przybyłych delegatów. Zebraniu przewodniczyła p. Lucyna Rozdżestwieńska.


Zgromadzeni delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2013, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie na 2014 rok, które kolejno przedstawili pan Kazimierz Majewski - Prezes Zarządu Banku, pan Tadeusz Głuchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pani Maria Grzelak – Wiceprezes Zarządu Banku. W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku oraz podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową.


Delegaci wybrali też Radę Nadzorczą na kadencję 2014 – 2018. W skład nowej Rady weszli: Bargieł Hanna, Dobrzyńska Wanda, Feliga Marian, Fidrych Agnieszka, Głuchowski Tadeusz, Grochowski Wiktor, Kuracki Ryszard, Maciągiewicz Zygmunt, Rozdżestwieńska Lucyna, Sokołowska Teresa, Wilamowska Eliza, Wylot Wojciech.


Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, podejmując wszystkie zaproponowane przez Zarząd Banku uchwały.


Zebranie Przedstawicieli 2014 Zebranie Przedstawicieli 2014
Zebranie Przedstawicieli 2014 Zebranie Przedstawicieli 2014

Bank Spółdzielczy roku 2013

03.04.2014

Z radością i satysfakcją informujemy Państwa, że w dniu 03 marca 2014 r. podczas uroczystej gali Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, już po raz drugi został laureatem godła Bank Spółdzielczy Roku 2013. Stosowny certyfikat potwierdzający ten fakt odebrała Wiceprezes Zarządu Banku, pani Maria Grzelak.


Bank Spółdzielczy roku 2013, Maria Grzelak

Jak podaje Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, będące organizatorem konkursu, Bank Spółdzielczy Roku 2013 to przede wszystkim bank bezpieczny, godny zaufania i polecenia. Spośród wszystkich zgłoszonych Banków zostały wybrane te instytucje, które charakteryzuje m.in. szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych, uczciwość względem Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wysoce wykwalifikowany personel. Do istotnych czynników weryfikujących zgłoszone firmy należały rekomendacje klientów oraz partnerów biznesowych, wyniki badań marketingowych i wnioski z raportów, przygotowywanych przez inspektorów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, należycie wykwalifikowanego personelu, wyjątkowej kadry zarządzającej jak również zaufania jakim obdarzają nas Klienci.


Bank Spółdzielczy w Sochaczewie to Bank nastawiony na rozwój, dla którego priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla Klienta.


Dziękujemy !!!


Gala Mistrzów Sportu 2014

15.02.2014

13 lutego br w sochaczewskich kramnicach miała miejsce Gala Mistrzów Sportu 2014. Była to już druga taka Gala, w czasie której ratusz i współpracujące z nim kluby, UKS-y, stowarzyszenia promujące sport, podsumowują ostatni rok pracy, chwalą się zdobytymi medalami, tytułami, sukcesami trenerskim. Bardzo nam miło, że nasz udział w rozwoju lokalnego środowiska sportowego również został doceniony i uhonorowany listem gratulacyjnym oraz medalem Działacza Sportowego Roku 2013.


Gala Mistrzów Sportu 2014 Gala Mistrzów Sportu 2014

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym podczas gali sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym i życzymy dalszych sukcesów.


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

07.06.2013

21 maja  2013 r. w odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. W zebraniu uczestniczyli Delegaci wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku oraz zaproszeni goście, pan Paweł Pyzik – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, pani Barbara Maszewska – przedstawicielka Krajowej Rady Spółdzielczej, pani Małgorzata Jaszczuk – Dyrektor Sprzedaży Oddziału Regionalnego BPS SA. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych, pan Stanisław Wachowski – V-ce Burmistrz Miasta Sochaczew, pani Agnieszka Kosiorek – Sekretarz Gminy Rybno.


Zgromadzeni delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2012, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie na 2013 rok. W trakcie Zebrania udzielono również absolutorium Zarządowi Banku oraz podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, której część przeznaczona została na wypłatę 10% dywidendy od udziałów członkowskich. Następnie wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej” przyznawane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Złotą Odznaką uhonorowana została pani Stanisława Miklas, srebrną zaś pan Dariusz Dobrowolski. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały bardzo sprawnie.


Zebranie Przedstawicieli 2013 Zebranie Przedstawicieli 2013
Zebranie Przedstawicieli 2013 Zebranie Przedstawicieli 2013
Zebranie Przedstawicieli 2013 Zebranie Przedstawicieli 2013

Sponsorujemy KS Bzura Chodaków

07.05.2013

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 18 kwietnia br. w siedzibie naszego Banku miało miejsce podpisanie umowy o sponsoring z Klubem Sportowym BZURA Chodaków. Mamy nadzieję, iż współpraca przyniesie obu stronom same korzyści. Młodzi sportowcy będą mieli warunki do rozwijania swoich umiejętności, trenerzy spokojną głowę, by skupić się na szlifowaniu talentów, a Bank będzie czerpał satysfakcję ze wspierania działalności sportowej i cieszył się osiągnięciami, które będą rozsławiały miasto i region.


Jak powiedział Prezes Zarządu Banku „Bank to nie tylko cyfry i maszyny. Bank to przede wszystkim ludzie. Wspierając lokalne inicjatywy pokazujemy, iż jesteśmy instytucją odpowiedzialną społecznie. Z dumą będziemy kibicowali naszemu Klubowi i mamy nadzieję, iż będzie mnóstwo okazji do świętowania sukcesów”.


KS BZURA Chodaków jest najstarszym klubem piłkarskim działającym na terenie Sochaczewa. Ambicją nowych władz Klubu jest stworzenie jednej, silnej i prężnie działającej organizacji, która będzie skupiała młodzież i dzieci z terenu całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko.


Szczerze życzymy Zarządowi Klubu aby postawione cele udało się jak najszybciej zrealizować. Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do kibicowania naszemu Klubowi oraz udziału w meczach, które będą się odbywały na stadionie w Chodakowie przy ul. Chopina 101.


Sponsoring KS Bzura Chodaków Sponsoring KS Bzura Chodaków

Bank Spółdzielczy roku 2012

16.03.2012

Z radością i satysfakcją informujemy Państwa, że w dniu 25 lutego 2013 r. podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów Branżowych w Warszawie Bank Spółdzielczy w Sochaczewie został ogłoszony laureatem konkursu Bank Spółdzielczy Roku 2012. Stosowny certyfikat potwierdzający ten fakt odebrał Prezes Zarządu Banku, pan Kazimierz Majewski.


Jak podaje Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, będące organizatorem konkursu, Bank Spółdzielczy Roku 2012 to przede wszystkim bank bezpieczny, godny zaufania i polecenia. Spośród wszystkich zgłoszonych Banków zostały wybrane te instytucje, które charakteryzuje m.in. szeroki wachlarz przejrzystych produktów i usług finansowych, uczciwość względem Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wysoce wykwalifikowany personel. Do istotnych czynników weryfikujących zgłoszone firmy należały rekomendacje klientów oraz partnerów biznesowych, wyniki badań marketingowych i wnioski z raportów, przygotowywanych przez inspektorów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej jest wyrazem uznania dla wysokiej jakości świadczonych usług i oferowanych produktów, należycie wykwalifikowanego personelu, wyjątkowej kadry zarządzającej jak również zaufania jakim obdarzają nas Klienci.


Bank Spółdzielczy w Sochaczewie to Bank nastawiony na rozwój, dla którego priorytetem jest nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla Klienta.


Dziękujemy !!!

Nagroda dla Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Spełnione Marzenia

11.03.2012

21 lutego 2013 w ramach współpracy Banków Spółdzielczych z Grupy BPS z Fundacją Dziecięca Fantazja spełniliśmy marzenia czwórki podopiecznych Fundacji.


To uroczyste spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania gości przez Panią Annę Lange, Wiceprezesa Zarządu Banku, w którym oprócz dzieci z rodzinami, przedstawicieli Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i pracowników uczestniczył także Pan Piotr Osiecki, Burmistrz Miasta Sochaczew. W swoim krótkim wystąpieniu Pan Kazimierz Majewski, Prezes Zarządu opowiedział o Banku i współpracy z Fundacją oraz o działalności charytatywnej jaką Bank prowadzi od lat.


„Od wielu lat wspomagamy podejmowane lokalnie inicjatywy, stowarzyszenia czy fundacje. Nasza działalność charytatywna jest najlepszym dowodem na to, iż jesteśmy Bankiem, który potrafi współczuć i wspierać potrzebujących. Bardzo chętnie uczestniczymy w akcjach organizowanych na rzecz dzieci. Bo to dzieci są naszą przyszłością i o tę przyszłość należy dbać szczególnie. Pomoc małym marzycielom to zaszczyt, potwierdzenie naszych wartości oraz społecznej odpowiedzialności." Po tych słowach Pana Prezesa rozpoczęło się wręczanie prezentów.


Dzieci, których marzenia udało się spełnić to:


- pięcioletnia Małgosia, której mama pracuje w naszym Banku. Małgosia dzielnie walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną. Intensywne leczenie szpitalne dziewczynka ma już poza sobą, teraz przez najbliższe półtora roku Małgosia będzie otrzymywała chemię podtrzymującą. Dziewczynka nie przyjechała do Banku, gdyż w przeddzień spotkania została starszą siostrą – jej mama urodziła córeczkę. Prezenty w imieniu Małgosi odebrał sam Prezes i obiecał przekazać rodzinie Małgosi. Dziewczynka otrzymała konsolę do gier i zabawki,


- czternastoletnia Kinga, która choruje na białaczkę limfoblastyczną. Przed Kingą jeszcze dwie punkcje i ponad roczne leczenie chemioterapią. Dziewczynka wymarzyła sobie laptopa. Kinga wiedziała, że jedzie do Banku na miłe spotkanie, że może dostanie jakiś prezent, ale zupełnie nie spodziewała się otrzymania laptopa. Nie mogła uwierzyć, że jej marzenie się spełniło, jej radość była ogromna. W podziękowaniu przekazała Panu Prezesowi laurkę, którą sama zrobiła,


- dziesięcioletni Kacper, który zachorował na białaczkę w czerwcu ubiegłego roku. Wciąż poddawany jest zabiegom chemioterapii, na które jeździ cztery razy w tygodniu do Kliniki. Największym marzeniem Kacpra był rower górski z akcesoriami oraz gra planszowa. Buzia cały czas mu się śmiała – tak się cieszył z wymarzonego roweru. Kacper przygotował w podziękowaniu piękną laurkę z sercem, którą wręczył Pani Wiceprezes,


- czternastoletni Maciek, który walczy z chłoniakiem. Najcięższe leczenie szpitalne ma już za sobą. Dziś Maciek jest na chemii podtrzymującej, którą będzie przyjmować przez najbliższe dwa lata. Chłopiec otrzymał wyśniony telewizor, który z uśmiechem rozpakował razem z Panem Prezesem. Maciek przekazał Panu Prezesowi wiersz, który napisał dla Banku i Fundacji w podziękowaniu za spełnione marzenie.


Dzieci dostały także dodatkowe prezenty od Banku: Kinga aparat fotograficzny, Małgosia śliczny wózek z lalką, a Kacper i Maciek tablety. Natomiast Burmistrz Sochaczewa podarował marzycielom odtwarzacze mp4. Dzieci były przeszczęśliwe. W doskonałych nastrojach wszyscy wyruszyli na zwiedzanie Banku. Dzieciom podobało się wszystko – wrzutnia, bankomat, liczarka do pieniędzy oraz liczne nagrody, zdobyte przez Bank.


Spełnione Marzenia Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia

Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia

Spełnione Marzenia
Spełnione Marzenia

Spełnione Marzenia


II Sochaczewskie Forum Inwestycyjne

30.10.2012

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie od lat podejmuje działania wspierające rozwój biznesu angażując się w liczne przedsięwzięcia. Jednym z takich wydarzeń było II Sochaczewskie Forum Inwestycyjne, które odbyło się 13.09.2012 r. W imprezie wzięło udział ponad 100 gości z Polski, Francji, Belgii, Indii oraz Tajwanu. Forum stanowiło doskonałą sposobność do wymiany biznesowych doświadczeń, a także miało na celu podniesienie atrakcyjności rynku lokalnego jako miejsca potencjalnych inwestycji. Cieszymy się, iż mogliśmy pomóc w realizacji tak istotnego wydarzenia.Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

28.05.2012

22 maja 2012 r. w hotelu Chopin odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W zebraniu uczestniczyli delegaci wybrani na Zebraniach Grup Członkowskich oraz zaproszeni goście, pan Piotr Osiecki - Burmistrz miasta Sochaczew, pan Mirosław Orliński - Wójt Gminy Sochaczew, pan Marek Jaworski - Zastępca Wójta Gminy Teresin, pani Zofia Fabisiak - Sekretarz Gminy Młodzieszyn, pan Paweł Pyzik - Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego BS w Poznaniu oraz pan Zdzisław Kupczyk - Dyrektor Oddziału Regionalnego BPS SA w Warszawie.


Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - pan Tadeusz Głuchowski witając zaproszonych gości i przybyłych delegatów. Zebraniu przewodniczył członek Rady Nadzorczej pan Dariusz Dobrowolski.


Zgromadzeni delegaci wysłuchali i przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2011, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej BS w Sochaczewie na 2012 rok, które kolejno przedstawili pan Kazimierz Majewski - Prezes Zarządu Banku, pan Tadeusz Głuchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pan Artur Jaworski - Członek Zarządu Banku. W trakcie Zebrania udzielono również absolutorium Zarządowi Banku oraz podzielono wypracowaną w ubiegłym roku nadwyżkę bilansową, której część przeznaczona została na wypłatę 10% dywidendy od udziałów członkowskich. Zebranie Przedstawicieli toczyło się wg przyjętego porządku obrad. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, a wszystkie uchwały zapadały jednogłośnie.


Na koniec należy podkreślić, że Bank Spółdzielczy w Sochaczewie jest dobrze przygotowany do wykorzystania poprawy koniunktury w gospodarce. W ocenie naszej potencjał i mocne fundamenty Banku, w tym silna struktura kapitałowa i płynnościowa , dają podstawy do oczekiwania dalszego stabilnego rozwoju działalności i osiągnięcia w roku bieżącym i w latach przyszłych dobrych wyników, zasługujących na wysoką ocenę zarówno Udziałowców jak i Klientów.


Zebranie Przedstawicieli 2012 Zebranie Przedstawicieli 2012
Zebranie Przedstawicieli 2012 Zebranie Przedstawicieli 2012
Zebranie Przedstawicieli 2012 Zebranie Przedstawicieli 2012

Twoje konto z prezentami

27.03.2012

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 22 marca br. w Centrali naszego Banku przy ul. Reymonta 18 miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Loterii promocyjnej „Twoje konto z prezentami”.


Nagrody osobiście wręczył Prezes Zarządu Banku – Kazimierz Majewski. Szczęśliwymi posiadaczami nagród są pani Ewelina Kacprzak – komputer osobisty oraz pan Stefan Sieradzki – telewizor LCD. Obydwoje Państwo są klientami Filii nr 1 przy ul. Pokoju 13.


Państwu gratulujemy wygranej. A wszystkim Klientom biorącym udział w Loterii bardzo dziękujemy i życzymy szczęścia w następnych konkursach.


Loteria Twoje konto z prezentami Loteria Twoje konto z prezentami

Medale dla bankowców !

21.03.2012

W siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie odbyła się miła uroczystość uhonorowania zasłużonych bankowców z całego kraju. Spotkanie w Warszawie, którego gospodarzem był szef NBP Marek Belka poświęcono m.in. zadaniom placówek finansowych działających w naszym kraju wobec współczesnych wymogów gospodarki. Jednak najważniejszym akcentem spotkania było wręczenie medali "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej". W dowód uznania za wieloletnią wyróżniającą się pracę w polskiej bankowości, odznaczenia NBP otrzymali także przedstawiciele naszego Banku: Anna Lange, Artur Jaworski, Teresa Sokołowska, Anna Kosiorek, Maria Sałacińska, Bożena Tracz, Anna Winnicka.


Odznaczenia NBP Odznaczenia NBP
Odznaczenia NBP Odznaczenia NBP
Odznaczenia NBP Odznaczenia NBP
Odznaczenia NBP

110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

18.10.2011

W sobotnie popołudnie 1 października 2011r. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie świętował Jubileusz 110-lecia działalności. Historia Banku sięga 1899 roku kiedy to założono Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Sochaczewie, na dzień 19 lipca 1901 roku datuje się początek działalności Towarzystwa.


Jak przystało na firmę z tak bogatą historią i tradycją obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Św. Józefa Robotnika. Po Mszy Świętej zaproszeni goście udali się na uroczystą galę do Kina Mazowsze, gdzie czekało wiele niespodzianek przygotowanych przez organizatorów.


Jako pierwszy głos zabrał - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Pan Kazimierz Majewski, który serdecznie przywitał licznie zgromadzonych gości. Wśród przybyłych na jubileusz nie zabrakło przedstawicieli banku zrzeszającego, władz samorządowych, prezesów zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych oraz Klientów, pracowników i przyjaciół Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.


W swoim wystąpieniu Prezes Majewski zaprezentował historię Banku, którym zarządza od blisko 25 lat. Opowiedział o rozwoju Banku, o jego drodze do obecnej- silnej pozycji jaką zajmuje na rynku: "Dziś Bank Spółdzielczy w Sochaczewie to silna i bezpieczna instytucja finansowa, która poprzez sieć trzynastu placówek prowadzi prężną działalność na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatów łowickiego, skierniewickiego, rawskiego i kutnowskiego." - podkreślił Prezes. "Misją Banku jest świadczenie nowoczesnych usług dostosowanych do potrzeb Klientów- "Jesteśmy po to aby służyć swoim Członkom i Klientom. (...) Jestem przekonany, że w oczach naszych Klientów jesteśmy bankiem wiarygodnym, który w pełni spełnia ich potrzeby" - zakończył Prezes Majewski.


Kolejny mówca Pan Tadeusz Głuchowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Banku: Członkom, członkom organów samorządowych: Radzie Nadzorczej i Zarządowi, pracownikom, a przede wszystkim Klientom, którzy obdarzyli Bank zaufaniem, umożliwiającym jego sprawne funkcjonowanie. Wskazał także na dynamiczny rozwój banku w ciągu ostatnich lat: systematycznie powiększaną sumę bilansową banku, fundusze własne, liczbę placówek, a także liczbę Klientów. Podkreślił silną pozycję konkurencyjną banku, który jest stabilnym partnerem nie tylko dla przedsiębiorców, ale także samorządów czy klientów indywidualnych.


Podczas uroczystości przedstawiciele Grupy BPS: Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - pan Mirosław Potulski, Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS SA - pan Wojciech Kulak oraz Przewodniczący Rady Zrzeszenia - BPS SA - pan Edward Biernacki, wręczyli na ręce Prezesa Kazimierza Majewskiego i Przewodniczącego Rady Nadzorcze Tadeusza Głuchowskiego statuetkę przyznaną Bankowi Spółdzielczemu w Sochaczewie "Za zasługi dla Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości", pamiątkowy lisy gratulacyjny oraz symboliczną statuetkę na pomyślność i jeszcze lepsze wyniki finansowe. "Bank Spółdzielczy w Sochaczewie to niewątpliwie jeden z liderów Grupy BPS, liderem jest także Prezes Kazimierz Majewski, który znakomicie zarządza bankiem" - podkreślił Prezes Mirosław Potulski.


Gratulacji i słów pochwały w kierunku Banku Spółdzielczego w Sochaczewie nie było końca. Winszowali przedstawiciele władz samorządowych, prezesi zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych oraz zaproszeni na uroczystość Klienci Banku.


Jubileusz uświetnił koncert Roberta Janowskiego, który prezentując utwory ze swojej najnowszej płyty wprowadził słuchaczy w klimat lat 20 i 30 XX wieku.


Po części oficjalnej goście udali się na uroczystą kolację do hotelu Chopin, która była okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji. Podczas spotkania wszystkim zaproszonym gościom wręczono monografię "Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 1899 - 2011", w której została ujęta ponad stuletnia historia Banku i ludzi z nim związanych.


Z okazji jubileuszu 110-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Sochaczewie Rada Nadzorcza i Zarząd Banku składają podziękowania wszystkim Klientom za zaufanie jakim darzą Bank. Dzięki swoim Klientom Bank może działać i spełniać swoja misję: "...służyć wszystkim swoim członkom i środowisku, w którym funkcjonuje".


110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie 110 lat Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Otwarcie nowej placówki

09.09.2011

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie zaprasza do nowootwartej placówki. Nowy Punkt Obsługi Klienta zlokalizowany jest w Sochaczewie przy ul. 15-go Sierpnia 49D. W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej – Przewodniczący – Tadeusz Głuchowski, sekretarz – Marian Feliga, członkowie Zarządu – Prezes Kazimierz Majewski, V-ce Prezesi – Anna Lange, Maria Grzelak, Artur Jaworski oraz pracownicy Banku. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz Miasta – Piotr Osiecki oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie BPS SA – Zdzisław Kupczyk. Jak powiedział podczas otwarcia Prezes K. Majewski „Ta placówka jest wyrazem konsekwentnej realizacji przyjętych założeń. Jest dla nas kontynuacją zmian, jakie zachodzą w naszym Banku. Poprzez wysoki standard usług oraz nową wizualizację chcemy pokazać naszym obecnym i przyszłym klientom, iż jesteśmy nowoczesnym Bankiem z rzetelnie przygotowaną ofertą, konkurencyjnym, a przede wszystkim otwartym na klienta i jego potrzeby”. W nowej placówce klienci będą mogli korzystać z całego pakietu usług oferowanych przez Bank, min. zakładać rachunki, deponować środki na lokatach o atrakcyjnym oprocentowaniu, uzyskać na korzystnych warunkach kredyt.


Przy jednostce działa także dostępny przez 24h bankomat, a także parking. Dodatkowo zapraszamy także do korzystania z nowego bankomatu, który znajduje się przy w Sochaczewie przy markecie Biedronka (ul. 15-go Sierpnia 87).


Godziny pracy POK: poniedziałek – piątek  – 10.00 – 17.30

Informacja telefoniczna: 46 862 26 54.


Otwarcie nowej placówki Otwarcie nowej placówki
Otwarcie nowej placówki Otwarcie nowej placówki
Otwarcie nowej placówki Otwarcie nowej placówki
Otwarcie nowej placówki Otwarcie nowej placówki

Dożynki Powiatu

09.09.2011

W dniu 04 września br. w miejscowości Kąty odbyły się Dożynki Powiatu Sochaczewskiego. Organizatorami byli wspólnie Starostwo Powiatowe oraz gmina Sochaczew. Dożynki połączono z III Festiwalem Miodu Ziemi Sochaczewskiej. Na imprezie dominowały słońce i miód, które ocieplały i umilały atmosferę święta. Jednak najważniejszym elementem dożynek było symbolicznego podziękowania za udane żniwa i plony ziemi.


Oczywiście na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć naszego Banku, który w tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia swojej działalności. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto było nam niezmiernie miło usłyszeć ciepłe słowa podziękowania oraz odebrać pamiątkowy dyplom od organizatorów, którzy docenili naszą pomoc w organizacji Święta Plonów.


Dożynki Powiatu Sochaczewskiego Dożynki Powiatu Sochaczewskiego
Dożynki Powiatu Sochaczewskiego Dożynki Powiatu Sochaczewskiego

Pomagamy Harcerzom

18.04.2011

W dniach 15-17 kwietnia br. na terenie Sochaczewa odbyła się III edycja Warsztatów Iście Ratowniczych organizowanych przez Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, których byliśmy głównym sponsorem. Uczestniczyło w nich 45 ratowników z całego województwa mazowieckiego. Zarówno według organizatorów jak i samych uczestników warsztaty wypadły znakomicie. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zdobycia ogromniej ilości wiedzy nie tylko z dziedzin ratownictwa. Uczestniczyli także w prelekcjach poruszających problem przemocy w rodzinie i narkomani, patofizjologii wstrząsu a także zajęciach z języka mijanego.


Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc w organizacji tak szczytnego przedsięwzięcia.


Pomagamy Harcerzom Pomagamy Harcerzom
Pomagamy Harcerzom Pomagamy Harcerzom

"Cały Powiat słucha Chopina"

21.02.2011

W dniu 20 lutego br w sali konferencyjnej Hotelu Chopin**** miało miejsce szczególne wydarzenie w życiu naszej lokalnej społeczności. W tym dniu odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina pod hasłem „Cały Powiat słucha Chopina”. Do rywalizacji przystąpiło 27 drużyn, 120 uczestników, grubo ponad 250 osób na widowni. A do tego świetna zabawa, niebotyczny poziom i wreszcie muzyka Chopina w tle, a raczej w roli głównej. Liczba, poziom i zaangażowanie uczestników przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Tak samo zresztą jak odzew publiczności, czy sponsorów – mówił Piotr Osiecki wicestarosta sochaczewski i przewodniczący Powiatowego Forum Samorządowego, które było jednym z głównych organizatorów imprezy. – Ten konkurs pokazał, że warto angażować się w ambitne projekty. Że potencjał naszego miasta i powiatu jest naprawdę bardzo duży. Pod każdym względem – organizacyjnym, intelektualnym, czy choćby rozrywkowym.


W pierwszej części zespoły rozwiązywały testy z wiedzy o życiu kompozytora, później z jego twórczości. W trzecim etapie uczestnicy słuchali muzyki Chopina i rozpoznawali poszczególne utwory. Na koniec, gdy jury sprawdziło wszystkie testy (poziom uczestników był bardzo wysoki) okazało się, że potrzebna jest dogrywka. I to zarówno o pierwsze, jak i o trzecie miejsce. O pierwsze miejsce rywalizowały drużyny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie. O trzecie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (dawny „Ogrodnik”) z ekipą Wojska Polskiego z jednostki w Bielicach.


Ostatecznie I miejsce w konkursie „Cały powiat słucha Chopina” zajęła Drużyna Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Kolejne lokaty: II – Drużyna nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie, III – Drużyna Zespołu Szkół CKU, IV – Wojsko Polskie. Serdecznie gratulujemy laureatom. Jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy znaleźć się w gronie sponsorów i przyczynić się do realizacji tak szczytnej inicjatywy.


Cały powiat słucha Chopina Cały powiat słucha Chopina
Cały powiat słucha Chopina Cały powiat słucha Chopina

Loteria „Twoje konto z prezentami” zakończona

11.02.2011

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 10 lutego br. w Centrali naszego Banku przy ul. Reymonta 18 miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody laureatce Loterii promocyjnej „Twoje konto z Prezentami”. Nagrodę osobiście wręczył Prezes zarządu banku – Kazimierz Majewski. Szczęśliwą posiadaczką komputera osobistego marki DELL została pani Anna Zatorska mieszkanka gminy Nowa Sucha. Warunkiem udziału w Loterii było posiadanie lub zawarcie umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, dokonanie miesięcznej wpłaty w wysokości 500,- miesięcznie oraz wysłanie SMS-a lub zarejestrowanie się na stronie konkursu twojekontozprezentami.pl.


Pani Annie gratulujemy wygranej. A wszystkim Klientom biorącym udział w Loterii bardzo dziękujemy i życzymy szczęścia w następnych konkursach.


Konkurs Dell
Od lewej: Kazimierz Majewski (Prezes Zarządu), Artur Jaworski (Wiceprezes Zarządu), Anna Zatorska (Zwyciężczyni)
Konkurs Dell
Od lewej: Maria Grzelak (Wiceprezes Zarządu), Artur Jaworski (Wiceprezes Zarządu), Anna Zatorska (Zwyciężczyni), Kazimierz Majewski (Prezes Zarządu)

RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1