Gwarancja de minimis

Gwarancje de minimis

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD) to:


 • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
 • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,
 • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
 • gwarancja BGK może stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu - w przypadku transakcji do 250 000 zł, powyżej 250 000 zł wymagane jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu i odsetek w formie uzgodnionej z Bankiem,
 • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.


Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją:

 • kredyt w rachunku bieżącym,
 • kredyt obrotowy odnawialny,
 • kredyt obrotowy nieodnawialny,
 • kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

Przedmiot kredytowania
Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.


Okres kredytowania
Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Wysokość gwarancji BGK
Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.


Oferta specjalna


Bank Spółdzielczy w Sochaczewie opracował specjalną ofertę produktu kredytowego dla potrzeb objęcia go gwarancją BGK - kredyt obrotowy z gwarancja BGK - PLD


Podstawowe parametry kredytu:

 • kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym, udzielany w PLN,
 • kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej,
 • kredyt do kwoty 250 000 zł z zabezpieczeniem w postaci przedmiotowej gwarancji - bez dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych, powyżej 250 000 zł wymagane jest ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu i odsetek w formie uzgodnionej z Bankiem,
 • maksymalny okres kredytu wynosi 24 miesięcy, w przypadku kredytu z jednorazową spłatą kapitału okres kredytowania nie może przekroczyć 12 miesięcy,
 • spłata kredytu: jednorazowo lub w transzach miesięcznych lub kwartalnych,
 • atrakcyjna cena kredytu: marża Banku już od 3%.

Koszty gwarancji BGK


Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5%.


Więcej informacji:
http://www.deminimis.gov.pl
http://www.bpsdeminimis.pl/o-programieRODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1