Przedsiębiorcy - Kredyty

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga bardzo często sporych nakładów finansowych. Z myślą o wygodzie oraz bezpieczeństwie prowadzonej działalności przygotowaliśmy ofertę kredytową, która pomoże w prowadzeniu i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.


Nasze atuty:

 • wszystkie decyzje kredytowe podejmowane bezpośrednio w oddziale, co maksymalnie skraca czas oczekiwania na kredyt,
 • indywidualne negocjowanie wysokości oprocentowania kredytu,
 • naszą ofertę dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta,
 • dysponujemy kadrą, która pomoże w opracowaniu wniosku oraz wybierze dla Państwa najkorzystniejszy rodzaj kredytu,
 • osoba ubiegająca się o kredyt, nie musi posiadać od razu rachunku w BS Sochaczew. Wystarczy, że otworzy taki rachunek, gdy dostanie decyzję o przyznaniu kredytu,
 • możliwość uzyskania kredytu pomimo zadłużenia w innych bankach pod warunkiem, że są spłacane terminowo.

W naszej ofercie znajdziesz między innymi:


kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
kredyt płatniczy w rachunku bieżącym
kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
kredyty inwestycyjne
kredyty pomostowe


Ponadto osobom prywatnym uzyskującym dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oferujemy:


kredyt termomodernizacyjny
kredyt mieszkaniowy "MÓJ DOM"
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny
kredyt Bezpieczna Gotówka


Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z rozliczeniami pieniężnymi i finansowaniem wydatków związanych z działalnością firmy. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta oraz jest uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej. Kredyt udzielany jest klientowi prowadzącemu lub rozpoczynającemu działalność gospodarczą lub zarobkową. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy przyznanego kredytu. Każdorazowa spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu. Jako kredyt w formie odnawialnej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach przyznanego limitu kredytowego w okresie do 1 roku lub do 2 lat.


 • Umożliwia uruchomienie środków pieniężnych właśnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości równej zapotrzebowaniu.
 • Pomaga utrzymać bieżącą płynność firmy.

Wszystkie decyzje kredytowe podejmowane są bezpośrednio w oddziale co maksymalnie skraca czas oczekiwania na kredyt.


Kredyt płatniczy w rachunku bieżącym

Udzielany jest jako doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych z terminem spłaty nie przekraczającym 30 dni.


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z rozliczeniami pieniężnymi i finansowaniem wydatków związanych z działalnością firmy. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta oraz jest uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej. Kredyt udzielany jest z okresem spłaty do lat 3. Wszystkie decyzje kredytowe podejmowane są bezpośrednio w oddziale co maksymalnie skraca czas oczekiwania na kredyt. Oprocentowanie podlega indywidualnej negocjacji.


Kredyt inwestycyjny

Udzielany jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Otrzymać go może przedsiębiorca prowadzący lub rozpoczynający działalność gospodarczą. Udzielany jest na okres nawet powyżej 10 lat. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie z klientem i zależy od potrzeb oraz sytuacji ekonomiczno - finansowej klienta. Wszystkie decyzje kredytowe podejmowane są bezpośrednio w oddziale co maksymalnie skraca czas oczekiwania na kredyt. Oprocentowanie podlega indywidualnej negocjacji.


Kredyty pomostowe

Unia Biznes i Unia Super Biznes


Kredyty pomostowe przeznaczone na pokrycie projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Przedmiotem kredytowania mogą być objęte inwestycje podejmowane w latach 2007 – 2015 na okres od 1 roku do 10 lat. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz udział środków własnych nie mniejszy niż 15% planowanego kosztu realizacji projektu. Dotacje unijne udzielane są w ramach następujących programów:


 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych

Kredyt termomodernizacyjny

Na co można przeznaczyć kredyt termomodernizacyjny? Na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, polegających na:


 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • zmianie konwencjonalnych źródeł ciepła na niekonwencjonalne.

Kredyt termomodernizacyjny przeznaczony jest dla Spółdzielni mieszkaniowych, gmin, Wspólnot Mieszkaniowych. Najważniejsze cechy kredytu:


 • w złotówkach,
 • warunki udzielenia kredytu:
  • pozytywna weryfikacja audytu energetycznego,
  • posiadanie zdolności do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu,
 • ostateczny termin spłaty – max 10 lat,
 • wysokość kredytu – do 80% kosztu realizacji przedsięwzięcia,
 • wypłata kredytu – po otrzymaniu z BGK zawiadomienia z przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz po potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego na rzecz BGK,
 • spłata kredytu – miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie większe niż 1/12 równowartości kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – obliczonej na postawie zweryfikowanego audytu energetycznego,
 • oprocentowanie zmienne - stawka WIBOR 3M + marża Banku.

Kredyt mieszkaniowy "MÓJ DOM"

Na co możesz przeznaczyć kredyt ?


 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera) oraz realizowane sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki z rozpoczętą budową.
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.

Kredyt pełen udogodnień. Bezpieczny i tani:


 • w złotówkach,
 • okres kredytowania nawet do 30 lat, na zakup działki okres kredytowania wynosi do 15 lat,
 • minimalny wkład własny – nawet 0%,
 • minimalna kwota kredytu – 15 000,00 PLN,
 • decyzja kredytowa – max. 10 dni,
 • możliwość rozpoczęcia spłaty kredytu po 3 miesiącach od wypłaty kredytu,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 24 miesięcy,
 • wakacje kredytowe raz w roku,
 • dogodny system spłaty kredytu – raty malejące lub stałe,
 • zmienne oprocentowanie – stawka WIBOR 3M + marża Banku.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel, dzięki temu możesz spełnić swoje marzenia – samochód, studia dziecka, nowe meble, egzotyczna wycieczka i wiele, wiele innych... Tani, wygodny i bezpieczny kredyt

 • kredyt w złotówkach,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • okres kredytowania nawet do 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
 • minimalna kwota kredytu 15 000,00 PLN,
 • decyzja kredytowa - max do 10 dni,
 • możliwość rozpoczęcia spłaty kredytu po 3 miesiącach od wypłaty kredytu,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 6 miesięcy,
 • raz w roku wakacje kredytowe,
 • zmienne oprocentowanie - stawka WIBOR 3M + marża Banku.

Bezpieczna gotówka

Bezpieczna Gotówka

Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA to kredyt na dowolny cel. Dzięki niemu możesz już dziś zrealizować swoje plany, te duże i te mniejsze. Nie odkładaj ich na później. Przekonaj się jakie to u nas proste.


Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA to:


 • wysoka kwota kredytu - nawet do 80 000,00 PLN
 • stałe oprocentowanie w całym okresie kredytowania
 • okres kredytowania - nawet do 5 lat
 • minimum formalności
 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
 • bez zaświadczenia o dochodach*

* Jeśli posiadasz rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w naszym Banku, na który regularnie wpływają środki z tytułu wynagrodzenia, wystarczy Twój dowód osobisty i oświadczenie o dochodach.


RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1