Lokata SŁONECZNA

Promocyjna  terminowa lokata oszczędnościowa SŁONECZNA to lokata ze stałym oprocentowaniem, którą możesz otworzyć w naszym Banku na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Promocyjna terminowa lokata oszczędnościowa SŁONECZNA:
  • Waluta lokaty: PLN
  • Okres trwania lokaty: 3 miesiące / 6 miesięcy / 12 miesięcy
  • Oprocentowanie: 5,50% / 6,00% / 6,25% w skali roku, stałe
  • Minimalny wkład: 5000 PLN
  • Maksymalny wkład dla lokaty 12-miesięcznej: 500 000, 00 PLN
  • Dostępność lokaty: placówki Banku, system Internet Banking, aplikacja mobilna Nasz Bank

    Lokalizacja