Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Nowej Suchej, poszukuje pracownika na stanowisko:

Bankomaty Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Referent ds. kredytów


Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: finanse, rachunkowość, bankowość lub ekonomia - ukończone lub w trakcie nauki);
 • Doświadczenia w bankowości, biurze rachunkowym lub pośrednictwie kredytowym min. 1 rok;
 • Dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Umiejętności pracy z klientem i w zespole, zdolności analizowania dokumentacji finansowej, wysokiej motywacji do pracy i nastawienia na realizację celu;
 • Sumienności, rzetelności, komunikatywności, zdolności szybkiego przyswajania wiedzy;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:
 • Aktywna sprzedaż produktów bankowych z uwzględnieniem kredytów dla przedsiębiorstw i rolników (mile widziana znajomość zasad kredytowania osób indywidualnych);
 • Opracowanie wniosków kredytowych (kompletowanie dokumentacji, ocena wniosku, przygotowanie aplikacji kredytowej, przygotowanie dokumentacji umowy kredytu i umów zabezpieczeń);
 • Obsługa klienta w zakresie kasowym;
 • Obsługa rachunków wraz z produktami towarzyszącymi (m.in. lokaty, bankowość elektroniczna, bankowość mobilna, karty płatnicze, karty kredytowe i inne);
 • Sprzedaż ubezpieczeń.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, przyjazne środowisko pracy, dobre warunki socjalne, Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Osoby spełniające powyższe wymagania, zainteresowane pracą prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego e-mailem na adres: centrala@bssochaczew.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

w terminie do dnia 23.10.2020 roku..


Na składanych ofertach prosimy o załączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w ogłoszeniu o pracę na stronie internetowej www.bssochaczew.pl w zakładce Oferty pracy.".


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno – Administracyjnym pod nr telefonu 46 862 28 88 wew. 18. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z/s 96-500 Sochaczew, ul. Władysława Reymonta 18, zwany dalej Bankiem.
 • Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bssochaczew.pl.
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani dane kontaktowe, Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione w punkcie 2 powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Bank. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 • Danych pozyskanych w procesie rekrutacji Bank nie będzie przekazywać podmiotom trzecim bez Pani / Pana zgody, chyba że zezwalają na to przepisy prawa.
 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko tj. nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Banku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy – Kodeks pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani / Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Bank, w tym profilowaniu.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

Administrator - Bank Spółdzielczy w Sochaczewie.
RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakty

eDokumenty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy CRgenerator
Archiwum BFG IDProtectClient
nPodpis

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2020.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1