Rolnicy - Rachunek rozliczeniowy

Rachunek bankowy dla rolników przeznaczony jest do obsługi działalności rolniczej - gospodarstwa rolnego. Rachunek ułatwi ci życie. Dzięki rachunkowi w naszym banku bez trudu zapłacisz za telefon czy gaz, dokonasz dowolnego przelewu, oszczędzisz na przyszłe inwestycje. Rachunek bankowy dla rolników bywa niezbędny. Jeśli ubiegasz się o dopłaty z Unii Europejskiej, musisz posiadać rachunek, na który będzie można je dla Ciebie przekazać. Posiadanie konta nie musi wiązać się z dużymi kosztami. Oferujemy nowoczesne usługi bankowe po atrakcyjnych cenach. Rachunek bankowy dla rolników to wyjątkowy produkt, stworzony specjalnie dla osób prowadzących działalność rolniczą. Posiadanie rachunku pozwala na:


 • swobodne dysponowanie środkami za pomocą własnej karty bankomatowej oraz kart płatniczych Visa akceptowanych w tysiącach punktów i bankomatów na terenie kraju i za granicą,
 • wygodne formy rozliczeń z kontrahentami,
 • dokonywanie rozliczeń w czasie rzeczywistym (ELIXIR),
 • dokonywanie natychmiastowych przelewów między jednostkami organizacyjnymi banku,
 • lokowanie nadwyżek na lokatach terminowych,
 • składanie stałych zleceń,
 • korzystanie z usługi Internet Banking,
 • korzystanie z usług bankowych bezpośrednio ze swojej siedziby - Home Banking,
 • korzystanie z usługi SMS Banking,
 • telefoniczny dostęp do informacji o rachunku poprzez Bankofon,
 • zwiększenie płynności poprzez wykorzystanie przyznanego limitu kredytowego w rachunku.

Aby otworzyć rachunek należy złożyć:

 • wypełniony formularz wniosku o otwarcie rachunku bankowego dla rolników,
 • nakaz płatniczy podatku rolnego albo zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowę dzierżawy,
 • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej,
 • decyzję w sprawie nadania NIP.

Bankofon

Posiadacz rachunku może złożyć w Banku prowadzącym rachunek pisemną dyspozycję dotyczącą korzystania z automatycznej usługi udzielania telefonicznej informacji o stanie rachunku.


Internet Banking

Umożliwia dostęp do rachunku za pośrednictwem sieci Internet. W ramach tej usługi Klient może przeprowadzać szereg operacji takich jak:


 • definiowanie i wysyłanie przelewów,
 • składanie zleceń,
 • zakładanie oraz likwidacja lokat,
 • przeglądanie i wydruk historii, a także bieżącego salda posiadanych rachunków,
 • zamawianie listy haseł jednorazowych.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, połączenie z Bankiem jest szyfrowane 2048 bitowym kluczem certyfikatu SSL EV. Każdy Klient internetowej bankowości elektronicznej otrzymuje unikalny identyfikator oraz listę haseł jednorazowych przy pomocy których podpisywane są transakcje wykonywane na rachunku. W dowolnym momencie Klient może sam unieważnić tę listę, gdy zachodzi podejrzenie, że dostęp do niej mogły mieć osoby nieuprawnione.


SMS Banking

Usługa umożliwia uzyskanie informacji, w postaci komunikatów SMS, o saldzie swoich rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon Klienta. Informacje mogą być wysyłane zgodnie z dyspozycją Klienta:


- po operacji bilansowej:

 • każdej,
 • Winien,
 • Ma.

- na koniec dnia:

 • roboczego,
 • roboczego, gdy saldo uległo zmianie.

Podstawowe zalety systemu:


 • wygodna i szybka informacja o stanie rachunków poprzez SMS każdego dnia roboczego, gdy saldo uległo zmianie,
 • dostępność 24 godziny na dobę.

Home Banking

Home Banking umożliwia zarządzanie własnymi środkami na rachunkach bankowych wprost z siedziby firmy. Forma ta pozwala realizować wiele operacji finansowych i pomocniczych bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.


Za pośrednictwem Home Bankingu można:


 • składać krajowe polecenia przelewów,
 • sprawdzać wysokość salda rachunku,
 • przeglądać historię transakcji,
 • pobierać wyciągi i drukować w kilku formatach,
 • uzyskać informację o obowiązujących kursach walut,
 • uzyskać informację o produktach bankowych oraz obowiązującej taryfie prowizji i opłat.

Home Banking zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie przesyłanych danych kluczem RSA. Dodatkowy atut aplikacji stanowi odrębna autoryzacja przelewów przez właściciela rachunku oraz połączenie z Bankiem zestawiane w oparciu o tunel VPN IPSec. Nie bez znaczenia jest też pomoc pracownika Banku w miejscu siedziby Klienta w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z poprawnym działaniem aplikacji.


Własna karta bankomatowa

Warto posiadać własną kartę bankomatową:


 • karta zapewnia stały, szybki i wygodny dostęp do środków zgromadzonych na koncie - saldo aktualizowane jest na bieżąco,
 • pozwala uniknąć ryzyka związanego z noszeniem gotówki.

Przy pomocy karty własnej można:


 • dokonać wypłaty gotówki w bankomacie do wysokości salda na rachunku lub przyznanego limitu,
 • sprawdzić aktualny stan rachunku,
 • dokonać zmiany numeru PIN,
 • drukować historię operacji na rachunku.

Rolnicy - Karta Bankomatowa

RODO

O nas

Aktualne promocje

Oferta Banku

Kontakt z doradcą

Kontakty

Logowanie

Misja Banku Klienci Indywidualni Infolinia - Karty Płatnicze PSD2 Developer
Władze Banku Przedsiębiorcy BS Sochaczew Polityka Prywatności
Historia Rolnicy
Archiwum BFG
Pliki do pobrania

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Projekt, kod, wykonanie: Mariusz Wiśniewski. Witryna jest własnością Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Prawa autorskie zastrzeżone © 2011-2019.

Strona internetowa zgodna ze standardem W3C XHTML 1.1