• 23 września 2020
  • 14:30

Jak aktywować profil zaufany ? mojeID

  1.  Należy wejść na stronę:

https://pz.gov.pl/pz/index

2. W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk ?zarejestruj się? i wybrać panel ?Bank lub inny dostawca tożsamości?

3. Następnie należy wybrać ikonę ?SGB BPS? ? z prawej dolnej strony ekranu.

4. W kolejnym kroku wybieramy z listy rozwijanej województwo i nawę Banku.

5. Po chwili nastąpi przekierowanie na stronę logowania systemu Internet Banking:

6. Po zalogowaniu do systemu Internet Banking, otrzymamy ?listę zgód?, które potwierdzamy przyciskiem ?akceptuj? i autoryzujemy za pomocą kodu SMS lub powiadomienia PUSH (akceptacja zgody PSD2):

7. Potem następuje przekierowanie na stronę Profilu zaufanego, gdzie trzeba wpisać/utworzyć Identyfikator użytkownika, zaznaczyć ?Zapoznałem się z przepisami dotyczącymi profilu zaufanego i podpisu zaufanego? ? potem klikamy przycisk ?Zarejestruj się?.

Za pomocą utworzonego konta można logować się do e-usług administracji publicznej, dostępnych na przykład na platformie ePUAP. Pozostałe funkcje, na przykład podpisywanie dokumentów elektronicznych, uzyskasz po potwierdzeniu swojego Profilu Zaufanego.

Aby skorzystać z mojeID, wystarczy na stronie internetowej dostawcy usługi lub urzędu, którzy udostępniają tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku/linku, wyświetlą się ikony dostawców tożsamości ? m.in. banków. Użytkownik wybiera bank, z którym chce potwierdzić tożsamość lub przekazać dane, a następnie zostaje przekierowany na stronę banku i tam wprowadza swój login i hasło. Po zalogowaniu, każdorazowo zostanie on poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych. Po zatwierdzeniu przekazania danych zostanie automatycznie przeniesiony do serwisu firmy lub urzędu, z którego usług chce skorzystać.

    Lokalizacja