PSD2 – Portal Developera

PSD2 to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Kluczowym celem PSD2 jest rozszerzenie ram prawnych, określających zasady świadczenia usług płatniczych, uzupełnienie istniejących regulacji, oraz wyjaśnienie powstałych na ich tle wątpliwości.

 

Co wprowadzi dyrektywa PSD2?

 

Pojawi się nowy rodzaj usługodawców na rynku usług płatniczych, podmioty finansowe określane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług:

 • Account Information Service (AIS) to usługi dostępu do informacji na rachunkach bankowych dająca klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów.
 • Payment Initiation Service (PIS) to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. TPP, po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, będzie mogło realizować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej wykonaniu.

 

Zostanie wprowadzone również tzw.  silne uwierzytelnienie klienta – aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia ? np. jednocześnie za pomocą kodu SMS i rozwiązań biometrycznych. Zabronione zostaną dodatkowe opłaty za płatność konsumencką kartą płatniczą (z wyjątkiem wciąż dozwolonego pobierania surcharge za użycie kart biznesowych). Jednocześnie odpowiedzialność konsumenta za nieautoryzowane transakcje obniża się z dzisiejszych 150 Euro do 50 Euro.

 

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera .

Portal developera

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), przedstawiamy raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej.

Dane archiwalne 2019-2023

Dane bieżące:

 • Raportowany miesiąc: 01.01.2024 – 31.01.2024 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,81%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,19%
 • Raportowany miesiąc: 01.02.2024 – 29.02.2024 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,81%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,19%
 • Raportowany miesiąc: 01.03.2024 – 31.03.2024 r.
  Dostępność API PSD2: 99,87%
  Niedostępność API PSD2: 0,13%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,96%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,04%
 • Raportowany miesiąc: 01.04.2024 – 30.04.2024 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,71%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,29%
 • Raportowany miesiąc: 01.05.2024 – 31.05.2024 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,23%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,77%

  Lokalizacja