nauka oszczędzania od podstaw


Nauka oszczędzania to ważne zadanie w procesie edukacji każdego człowieka.
Prowadzenie przez szkołę Szkolnej Kasy Oszczędności sprzyja rozwojowi właściwych postaw wobec pieniądza już od najmłodszych lat. 
Nasz Bank wspiera szkoły prowadzące SKO pod naszym patronatem oferując dodatkowo udział w programie edukacyjnym TalentowiSKO. 
Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Prowadząc SKO w naszym Banku masz:
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu oszczędzania
  • możliwość uczestnictwa w programie TalentowiSKO
  • dedykowanego opiekuna, który pomoże w promocji oszczędzania wśród dzieci
  • dostęp do gotowych scenariuszy lekcji w ramach programu TalentowiSKO

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 

i zapytaj jak założyć rachunek dla SKO.


    Lokalizacja