Gwarancja przetargowa (wadialna)


Krótkoterminowa gwarancja zapłaty wadium, czyli określonej sumy pieniężnej składanej na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu, np. publicznego. Ograniczenie ryzyka niewywiązania się z zapłaty wadium w postepowaniu przetargowym.


Dzięki gwarancji przetargowej (wadialnej) zyskujesz:
  • możliwość udziału w przetargach, gdzie złożenie takiej gwarancji jest wymogiem
  • brak konieczności blokowania środków pieniężnych (gwarancja zamiast wadium)
  • sprawny proces decyzyjny (zwłaszcza w przypadku skorzystania z linii gwarancyjnej)
Tutaj możesz pobrać wzór gwarancji przetargowej (wadialnej)
  • Wzór gwarancji przetargowej (wadialnej)
    Pobierz

Rodzaje innych dostępnych gwarancji bankowych:

 

gwarancja zwrotu zaliczki

gwarancja należytego wykonania umowy

gwarancja terminowej zapłaty

inne


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o możliwości skorzystania z gwarancji bankowych.

    Lokalizacja