Kredyt pomostowy Unia Biznes


Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.


 

Kredyt pomostowy Unia Biznes zapewnia:
  • Finansowanie części kosztów kwalifikowanych, które będą pokryte dofinansowaniem
  • Elastyczną formę zabezpieczenia - cesja z umowy o dofinansowanie
  • Minimalny udział własny kredytobiorcy - 15% kosztów projektu
  • Spłatę jednorazową z otrzymanej dotacji lub wielokrotną z otrzymanych zaliczek dotacji

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o formy kredytowania dla rolników.


    Lokalizacja