Od  dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment)

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ma obowiązek założenia każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 • dotychczasowym sposobem,
 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie:

 • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
 • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie,
 • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numeru NIP kontrahenta,
  • kwoty brutto faktury,
  • kwoty VAT,
 • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
 • zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Lokalizacja