Podstawowy Rachunek Płatniczy


Konto Przyjazne to rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych

nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.


 

Konto Przyjazne to:
  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Tutaj możesz pobrać
  • Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego
    Pobierz

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i  zapytaj o podstawowy rachunek płatniczy.


 

    Lokalizacja