Rachunek bieżący


Rachunek bieżący dla firm to rachunek, który umożliwia gromadzenie środków pieniężnych

oraz prowadzenie rozliczeń krajowych i zagranicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Rachunek bieżący w naszym Banku:
  • Umożliwia rozliczenia krajowe i zagraniczne
  • Daje możliwość wpłaty i wypłaty gotówki
  • Umożliwia całodobowy dostęp do konta za pośrednictwem systemu Internet Banking i bankowości mobilnej
  • Daje możliwość korzystania z płatności masowych

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i załóż rachunek bieżący.

    Lokalizacja