Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew


Oznacza to, że Bank odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest  Wojciech Iwanow – z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem
e -mail:
iod@bssochaczew.pl. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o sposobie korzystania ze swoich praw dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania
 • Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie
  danych osobowych
  Pobierz
 • Wniosek
  Pobierz
 • Oświadczenie klienta o wyrażeniu zgody na przeniesienie
  danych do innego administratora
  Pobierz
 • Polityka w zakresie monitoringu
  Pobierz
 • Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej
  Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zależności od wykonywanych czynności:
 • Posiadacz rachunku, Kredytobiorca
  Pobierz
 • Pełnomocnik przedstawiciel ustawowy
  Pobierz
 • Kontrahenci - Reprezentant, Pełnomocnik
  Pobierz
 • Spadkobierca
  Pobierz
 • Użytkownik karty
  Pobierz
 • Poręczyciel, weksl, osoba dająca zabezpieczenie
  Pobierz
 • Współmałżonek osoby zaciągającej zobowiązanie
  Pobierz
 • Reprezentant osoba do kontaktu w umowie zarządca
  Pobierz

  Lokalizacja