Gwarancja należytego wykonania umowy


Gwarancja zabezpieczająca wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. Z reguły opiewa na kilka do kilkunastu procent wartości umowy i jest stosowana zamiast zatrzymania określonych kwot pieniężnych przy płatnościach poszczególnych faktur częściowych

Gwarancja rękojmi za wady i usterki zabezpiecza usunięcie wszystkich wad i usterek po zakończeniu prac i odbiorze robót. Zastępuje kaucję pieniężną zabezpieczającą roszczenia inwestora z tytułu rękojmi.


Dzięki gwarancji należytego wykonania umowy zyskujesz:
  • brak blokowania części zapłaty przy częściowej realizacji kontraktu (faktury płatne w pełnej wysokości)
  • brak angażowania własnych środków finansowych w przypadku potrąceń w płatnościach na poczet należytego wykonania kontraktu do czasu jego realizacji
  • wzmocnienie wiarygodności
  • możliwość przekształcenia w gwarancję rękojmi po realizacji kontraktu
Tutaj możesz pobrać wzór gwarancji należytego wykonania umowy
  • wzór gwarancji należytego wykonania umowy
    Pobierz

Rodzaje innych dostępnych gwarancji bankowych:

 

gwarancja zwrotu zaliczki

gwarancja przetargowa (wadialna)

gwarancja terminowej zapłaty

inne


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o możliwości skorzystania z gwarancji bankowych.

    Lokalizacja