Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy


Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Bank Spółdzielczy w Sochaczewie w swojej ofercie posiada dwa rodzaje rachunków powierniczych : otwarty i zamknięty. W przypadku otwartego rachunku powierniczego, wypłata z rachunku na poczet dewelopera może nastąpić po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank inspektora technicznego ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu prac. W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego wypłata środków deweloperowi następuje dopiero po przeniesieniu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na nabywcę.

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy:
  • Pozwala spełnić deweloperowi wymogi ustawowe
  • Gwarantuje weryfikację kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
  • Zabezpiecza interesy wykonawców inwestycji
  • Zapewnia bezpieczeństwo środków nabywców mieszkań przez cały okres budowy
  • Gwarantuje środki nabywcy w przypadku ewentualnej upadłości dewelopera

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy.

    Lokalizacja