Gwarancje inne


Wśród innych gwarancji wystawianych przez Bank są m.in.:

  • gwarancja zapłaty rat leasingowych
  • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe
  • gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
  • gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o możliwości skorzystania z gwarancji bankowych.

    Lokalizacja