Gwarancja zwrotu zaliczki


Gwarancja zabezpieczająca prawidłowe wykorzystanie zaliczki i  jej rozliczenie w określonym terminie wykorzystywana często jako warunek jej wypłaty w niektórych kontraktach (np. budowlanych)


Gwarancja zwrotu zaliczki daje:
  • możliwość uzyskania zaliczki przed rozpoczęciem realizacji kontraktu (gdy jej wypłata jest uwarunkowana złożeniem takiej gwarancji)
  • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych na realizację kontraktu w jego wstępnej fazie (środki z zaliczki)
Tutaj możesz pobrać wzór gwarancji zwrotu zaliczki:
  • Wzór gwarancji zwrotu zaliczki
    Pobierz

Rodzaje innych dostępnych gwarancji bankowych:

 

gwarancja przetargowa (wadialna)

gwarancja należytego wykonania umowy

gwarancja terminowej zapłaty

inne


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o możliwości skorzystania z gwarancji bankowych.

    Lokalizacja