Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

 


Wizja własnego domu zaczyna się czasem od marzeń, by potem przerodzić się w konkretne plany.

Na każdym etapie tego procesu nasi specjaliści zapraszają do rozmów,

które pomogą przybliżyć realizację Twoich marzeń.


Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom" to:
 • oprocentowanie zmienne – stawka WIBOR 3M + marża Banku,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 24 miesięcy,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat, ( w przypadku zakupu działki budowlanej do 15 lat)
 • minimalna kwota kredytu – 15 000,00 PLN,
 • LTV ≤ 80%, przy finansowaniu zakupu działki budowlanej LTV≤ 50%

Swój kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera) oraz realizowane sposobem gospodarczym:
 • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki z rozpoczętą budową,
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane zarówno przez inwestora zastępczego, jak i sposobem gospodarczym), w tym lokali lub budynków mieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Kredyt Mieszkaniowy „Mój Dom”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,16% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 371 000 PLN, okres kredytowania: 285 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,91% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,70% obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1%), równa rata miesięczna: 1 804,52 PLN, łączna liczba rat: 285. Całkowity koszt kredytu wynosi: 151 234,87 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 143 285,87 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  1  % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 710, 00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania 3 420 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt przeprowadzenia kontroli kredytowanej nieruchomości: maksymalnie 3 x 200,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, kosztu ubezpieczenia nieruchomości, którego nie można oszacować bez szczegółowych danych.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  522 234,87 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do spłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 22 stycznia 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 27.05.2020 r.

Wyżej podane informacje powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.


Czy masz marzenia czy plany? Zapraszamy. 


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 

i zapytaj o warunki kredytu najkorzystniejsze dla Ciebie.


Kredyt na dowolny cel?

Sprawdź ofertę naszych kredytów gotówkowych.

Sprawdź ofertę

  Lokalizacja