Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom”

 


Wizja własnego domu zaczyna się czasem od marzeń, by potem przerodzić się w konkretne plany.

Na każdym etapie tego procesu nasi specjaliści zapraszają do rozmów,

które pomogą przybliżyć realizację Twoich marzeń.


Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom" to:
 • oprocentowanie zmienne ? stawka WIBOR 3M + marża Banku,
 • oprocentowanie ze stopą okresowo - stałą (przez 60 m-cy kredytowania)
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 24 miesięcy,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • okres kredytowania nawet do 25 lat, ( w przypadku zakupu działki budowlanej do 15 lat)
 • minimalna kwota kredytu ? 15 000,00 PLN,
 • LTV - 80%, przy finansowaniu zakupu działki budowlanej LTV - 50%

Informacje ogólne o kredycie hipotecznym  Mój Dom

 


Ustawowe wakacje kredytowe


UWAGA: Ryzyko zmienności stóp procentowych!Swój kredyt możesz przeznaczyć na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera) oraz realizowane sposobem gospodarczym:
 • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki z rozpoczętą budową,
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane zarówno przez inwestora zastępczego, jak i sposobem gospodarczym), w tym lokali lub budynków mieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.


 

Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” (stopa zmienna)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,52% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 517 000 PLN, okres kredytowania: 274 miesiące; z udziałem własnym kredytobiorcy do 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,81% w skali roku ? wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 2,70%; równa rata miesięczna: 4 735,22 PLN, łączna liczba rat: 274. Całkowity koszt kredytu wynosi: 788 406,73  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 779 529,73 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 170,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania wynosząca 3288,00 PLN*, koszt przeprowadzenia kontroli nieruchomości będącej zabezpieczeniem: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, kosztu ubezpieczenia nieruchomości, którego nie można oszacować bez szczegółowych danych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1 305 406,73 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

* Opłaty za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym wynoszą 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi 2000 PLN

Kalkulacja została dokonana na dzień 30. 12. 2022r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 30.12.2022r.


Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM”  stopa okresowo-stała:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,53 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 517 000 PLN, okres kredytowania: 274 miesiące; z udziałem własnym kredytobiorcy do 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,83% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,81% w skali roku ? wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 2,70%, równa rata miesięczna przez pierwsze 60 miesięcy: 4 742,29 PLN, przez kolejne miesiące: 4 735,38 PLN, łączna liczba rat: 274. Całkowity koszt kredytu 789 333 ,15  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 780 456,15 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1  % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5 170 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania wynosząca 3088,00 PLN*, koszt przeprowadzenia kontroli nieruchomości będącej zabezpieczeniem: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, kosztu ubezpieczenia nieruchomości, którego nie można oszacować bez szczegółowych danych.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  1 306 333 ,15 PLN.

 Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 * Opłaty za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym wynoszą 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku oszczędnościowo ? rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi 2000 PLN

Kalkulacja została dokonana na dzień 30. 12. 2022r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 30.12.2022r.

Wyżej podane informacje powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Czy masz marzenia czy plany? Zapraszamy. Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 

i zapytaj o warunki kredytu najkorzystniejsze dla Ciebie.


Kredyt na dowolny cel?

Sprawdź ofertę naszych kredytów gotówkowych.

Sprawdź ofertę

  Lokalizacja