Uniwersalny Kredyt Hipoteczny


Uniwersalny kredyt hipoteczny  możesz przeznaczyć na to, co tylko zechcesz.  Dzięki pieniądzom z kredytu możesz przybliżyć realizację odległych planów. Wygodny i bezpieczny kredyt, dzięki któremu zrealizujesz Swoje plany.


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny to:
  • kredyt w PLN
  • oprocentowanie zmienne ? stawka WIBOR 3M + marża Banku.
  • oprocentowanie ze stopą okresowo - stałą (przez 60-mcy kredytowania)
  • dowolny cel
  • okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • maksymalna kwota kredytu ? 60% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • finansowanie do 3 000 000 PLN


Informacje ogólne o Uniwersalnym Kredycie Hipotecznym


UWAGA: Ryzyko zmienności stóp procentowych!


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny ze stopą zmienną:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,88% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 125 000 PLN, okres kredytowania: 82 miesiące; gdy kwota kredytu stanowi do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie zmienne kredytu: 11,11% w skali roku ? wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 4,00%; równa rata miesięczna: 2 182,28 PLN, łączna liczba rat: 82. Całkowity koszt kredytu wynosi: 57 702,27  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 53 799,27 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 500,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania wynosząca 984,00 PLN*, koszt przeprowadzenia kontroli nieruchomości będącej zabezpieczeniem: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, kosztu ubezpieczenia nieruchomości, którego nie można oszacować bez szczegółowych danych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 182 702,27 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

* Opłaty za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym wynoszą 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku oszczędnościowo ? rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi 2000 PLN

 Kalkulacja została dokonana na dzień 30. 12. 2022r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 30.12.2022r.


Uniwersalny kredyt hipoteczny stopa okresowo-stała:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 13,54 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 125 000 PLN, okres kredytowania: 82 miesiące; gdy kwota kredytu stanowi do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem; oprocentowanie stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 11,73% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,11% w skali roku ? wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,11%) i marży Banku w wysokości 4,00%, równa rata miesięczna przez pierwsze 60 miesięcy: 2223,14 PLN, przez kolejne miesiące: 2 202,44 PLN, łączna liczba rat: 82. Całkowity koszt kredytu 60 741,42  PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 56 838,42 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2  % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2500 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym w całym okresie kredytowania wynosząca 984,00 PLN*, koszt przeprowadzenia kontroli nieruchomości będącej zabezpieczeniem: 200,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, kosztu ubezpieczenia nieruchomości, którego nie można oszacować bez szczegółowych danych.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  185 741,42 PLN.

 Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Po upływie 60 miesięcy kredytowania Klient ma możliwość kontynuacji oprocentowania stałego ustalonego na kolejny okres 60-m-cy.

* Opłaty za prowadzenie rachunku w Pakiecie Standardowym wynoszą 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku oszczędnościowo ? rozliczeniowym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi 2000 PLN

 Kalkulacja została dokonana na dzień 30. 12. 2022r. na reprezentatywnym przykładzie wyliczonym na dzień 30.12.2022r.

Wyżej podane informacje powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt. Udzielenie szczegółowych informacji na temat kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu przez Bank oceny zdolności kredytowej konsumenta.

 


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku 

i zapytaj o warunki kredytu najkorzystniejsze dla Ciebie.

    Lokalizacja