Ład korporacyjny

 • Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
  Pobierz
 • Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok
  Pobierz
 • Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • Struktura organizacyjna Oddziałów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • System kontroli wewnętrznej
  Pobierz
 • Informacje o zasadach składania i rozpatrywania skarg /reklamacji
  Pobierz

  Lokalizacja