Ład korporacyjny

 • Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Pobierz
 • Informacja o spełnianiu wymogów o których mowa w art. 22 aa Prawa bankowego
  Pobierz
 • Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • Struktura organizacyjna Oddziałów Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • System kontroli wewnętrznej
  Pobierz
 • Tryb wnoszenia skarg i reklamacji
  Pobierz

  Lokalizacja