Gwarancja terminowej zapłaty


Gwarancja zabezpieczająca terminową zapłatę za powierzone prace, np. roboty budowlane.


Gwarancja terminowej zapłaty daje Ci:
  • gwarancję zapłaty sumy gwarancyjnej beneficjentowi gwarancji
  • poprawę wiarygodności
  • zachowanie płynności finansowej firmy
  • odroczenie terminu płatności
Tutaj możesz pobrać wzór gwarancji terminowej zapłaty
  • wzór gwarancji terminowej zapłaty
    Pobierz

Rodzaje innych dostępnych gwarancji bankowych:

 

gwarancja przetargowa (wadialna)

gwarancja zwrotu zaliczki

gwarancja należytego wykonania umowy

inne


Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o możliwości skorzystania z gwarancji bankowych.

    Lokalizacja