Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996).

Szczegóły w poniższych dokumentach:

  • Arkusz informacyjny dla deponentów
    Pobierz
  • Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG
    Pobierz

    Lokalizacja