Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996).

Szczegóły w poniższych dokumentach:

 • Arkusz informacyjny dla deponentów - klient indywidualny
  Pobierz
 • Arkusz informacyjny dla deponentów - klient instytucjonalny
  Pobierz
 • Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG
  Pobierz

  Lokalizacja