Kredyt pomostowy Unia Super Biznes


Kredyt pomostowy na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.


Kredyt pomostowy Unia Super Biznes zapewnia:
  • Finansowanie do 85% kosztów projektu obejmujące cesję pomostową spłacaną z uzyskanego finansowania i część uzupełniającą spłacaną ze środków własnych kredytobiorcy
  • Spłata kredytu w części pomostowej z otrzymanej dotacji, w części uzupełniającej zgodnie z ustalonym harmonogramem
  • Okres finansowania (część uzupełniająca) do 10 lat
  • Karencja w spłacie kapitału (część uzupełniająca) do 2 lat

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o formy kredytowania dla rolników.


    Lokalizacja