Gwarancje BGK

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD)  ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK.

W ramach współpracy z BGK Bank Spółdzielczy może udzielać kredytów zabezpieczonych przez:

 


Gwarancję KFG


Gwarancję COSME


Gwarancję FG POIR BIZNES MAX


Gwarancję AGRO


 

    Lokalizacja