Stawki referencyjne

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE informuje, że ustalona stopa bazowa w wysokości stawki bazowej

WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. wynosi:


     WIBOR    1M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał  kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.          


Stawki referencyjne archiwalne

    Lokalizacja