Stawki referencyjne archiwalne

    WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.05.2024 r. do 31.05.2024 r. wynosił:


   WIBOR    1M     –    5,84 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał  kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.   

 

WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. wynosił:


     WIBOR    1M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał  kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.        

 

WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. wynosił:


     WIBOR    1M     –    5,83 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,86 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

     WIBOR    3M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

     WIBOR    3M     –    5,83 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał  kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.  

 

WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. wynosił:


WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.05.2024 r. do 31.05.2024 r. wynosił:

WIBOR    1M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

WIBOR    3M     –    5,87 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

WIBOR    3M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

WIBOR    3M     –    5,83 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał  kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.          

 

WIBOR 1M i 3M w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. wynosił:


WIBOR    1M     –    5,83 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

WIBOR    3M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co miesiąc

WIBOR    3M     –    5,85 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał

WIBOR    3M     –    5,83 pp.  dla zmienności oprocentowania co kwartał kredytów preferencyjnych udz. od 2015r.          

    Lokalizacja