Kredyt w rachunku bieżącym


Elastyczny kredyt odnawialny na dowolny cel związany z działalnością rolniczą


Kredyt w rachunku bieżącym dla rolnika to:
  • Finansowanie do 24 miesięcy
  • Maksymalna kwota kredytu do wysokości 3-krotności średniomiesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 6 miesięcy
  • Dostosowanie wysokości kredytu do sezonowości w rolnictwie
  • Elastyczny sposób spłaty- każdy wpływ na rachunek automatycznie spłaca kredyt
    i odnawia dostępny limit

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o formy kredytowania dla rolników.


 

    Lokalizacja