Kredyt „w polu i w zagrodzie”


Finansowanie wzmożonych zakupów w działalności rolniczej


Kredyt "w polu i w zagrodzie"
  • Kredyt na zakup środków ochrony roślin, materiału siewnego, oleju napędowego, nawozów, itp.
  • Finansowanie do 18 miesięcy
  • Maksymalna kwota kredytu - 5000 zł na 1 ha użytków rolnych
  • Elastyczna forma spłaty - raty kwartalne lub półroczne
  • Elastyczna forma rozliczenia kredytu - udokumentowanie min. 50% kredytu w ciągu 2 miesięcy od uruchomienia

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku

i zapytaj o formy kredytowania dla rolników.


    Lokalizacja