1. Wykaz informacji, wynikających z przepisów art. 111 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Bank Spółdzielczy  w Sochaczewie jest zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.   

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie działa na terenie województwa mazowieckiego oraz powiatów: kutnowskiego, łowickiego, rawskiego i skierniewickiego.

 • Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz
 • Tabela oprocentowania produktów bankowych wycofanych z oferty
  oraz kredytów podlegających spłacie w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie
  Pobierz
 • Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 16.12.2021 r.
  Pobierz
 • Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  dla klientów indywidualnych
  Pobierz
 • Bilans Banku
  Pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z rocznego badania finansowego
  Pobierz
 • Informacja o sytuacji finansowej Banku
  Pobierz
 • Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
  Pobierz

  Lokalizacja