Portal developera

Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej w okresie 2019-2023

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27.11.2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2), przedstawiamy raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej.

 • Raportowany kwartał: 14.09.2019 – 13.12.2019 r.
 • Dostępność API PSD2: 99,91%
 • Niedostępność API PSD2: 0,09%
 • Dostępność Internet Bankingu: 98,84%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 1,16%
 • Raportowany kwartał: 14.12.2019 – 13.03.2020 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,24%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 0,76%
 • Raportowany kwartał: 14.03.2020 – 13.06.2020 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 98,45%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 1,55%
 • Raportowany kwartał: 14.06.2020 – 13.09.2020 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,00%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 1,00%
 • Raportowany kwartał: 14.09.2020 – 13.12.2020 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,65%%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 0,35%
 • Raportowany kwartał: 14.12.2020 – 13.03.2021 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,44%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 0,56%
 • Raportowany kwartał: 14.03.2021 – 13.06.2021 r.
 • Dostępność API PSD2: 100%
 • Niedostępność API PSD2: 0%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,32%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 0,68%
 • Raportowany kwartał: 14.06.2021 – 13.09.2021 r.
 • Dostępność API PSD2: 99,99%
 • Niedostępność API PSD2: 0,01%
 • Dostępność Internet Bankingu: 99,17%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 0,83%
 • Raportowany kwartał: 14.09.2021 – 13.12.2021 r.
 • Dostępność API PSD2: 99,99%
 • Niedostępność API PSD2: 0,01%
 • Dostępność Internet Bankingu: 98,99%
 • Niedostępność Internet Bankingu: 1,01%
 • Raportowany miesiąc: 01.12.2021 – 31.12.2021 r.
  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,92%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,08%
 • Raportowany miesiąc: 01.01.2022 – 31.01.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,83%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,17%
 • Raportowany miesiąc: 01.02.2022 – 28.02.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,79%
  Niedostępność API PSD2: 0,21%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,74%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,26%
 • Raportowany miesiąc: 01.03.2022 – 31.03.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,87%
  Niedostępność API PSD2: 0,13%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,28%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,72%
 • Raportowany miesiąc: 01.04.2022 – 30.04.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,41%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,59%
 • Raportowany miesiąc: 01.05.2022 – 31.05.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,94%
  Niedostępność API PSD2: 0,06%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,59%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,41%

 • Raportowany miesiąc: 01.06.2022 – 30.06.2022 r.

  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,48%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,52%
 • Raportowany miesiąc: 01.07.2022 – 31.07.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,57%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,43%
 • Raportowany miesiąc: 01.08.2022 – 31.08.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 100%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,36%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,64%
 • Raportowany miesiąc: 01.09.2022 – 30.09.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,99%
  Niedostępność API PSD2: 0,01%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,56%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,44%
 • Raportowany miesiąc: 01.10.2022 – 31.10.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,44%
  Niedostępność API PSD2: 0,56%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,27%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,73%
 • Raportowany miesiąc: 01.11.2022 – 30.11.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,99%
  Niedostępność API PSD2: 0,01%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,53%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,47%
 • Raportowany miesiąc: 01.12.2022 – 31.12.2022 r.
  Dostępność API PSD2: 99,97%
  Niedostępność API PSD2: 0,03%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,80%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,20%
 • Raportowany miesiąc: 01.01.2023 – 31.01.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,38%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,62%
 • Raportowany miesiąc: 01.02.2023 – 28.02.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00 %
  Niedostępność API PSD2:0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,40%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,60%
 • Raportowany miesiąc: 01.03.2023 – 31.03.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 99,87 %
  Niedostępność API PSD2: 0,13%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,53%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,47%
 • Raportowany miesiąc: 01.04.2023 – 30.04.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,09%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,91%
 • Raportowany miesiąc: 01.05.2023 – 31.05.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 99,98%
  Niedostępność API PSD2: 0,02%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,30%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,70%
 • Raportowany miesiąc: 01.06.2023 – 30.06.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,30%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,70%
 • Raportowany miesiąc: 01.07.2023 – 31.07.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,24%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,76%
 • Raportowany miesiąc: 01.08.2023 – 31.08.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,10%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,90%
 • Raportowany miesiąc: 01.09.2023 – 30.09.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 99,99%
  Niedostępność API PSD2: 0,01%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,50%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,50%
 • Raportowany miesiąc: 01.10.2023 – 31.10.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 98,98%
  Niedostępność Internet Bankingu: 1,02%
 • Raportowany miesiąc: 01.11.2023 – 30.11.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,11%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,89%
 • Raportowany miesiąc: 01.12.2023 – 31.12.2023 r.
  Dostępność API PSD2: 100,00%
  Niedostępność API PSD2: 0,00%
  Dostępność Internet Bankingu: 99,16%
  Niedostępność Internet Bankingu: 0,84%

  Lokalizacja