• 09 kwietnia 2021
  • 14:48

Umorzenia subwencji w Tarczy PFR 1.0

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez PFR,  po 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.  Trwają prace nad zmianą regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia.  Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD prawdopodobnie będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji. Nowy regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021r.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy po otrzymaniu subwencji  finansowej w  ramach  Tarczy  Finansowej  1.0  dokonali  przekształceń  w  konsekwencji czego zmienili NIP firmy, powinni pilnie przekazać tą informację do Banku w terminie do 12.04.2021.

Brak przekazania przez Państwa takiej informacji uniemożliwi złożenie wniosku o umorzenie, ponieważ PFR przedstawi do Banków plik z danymi do umorzenia według NIP firmy z umowy subwencji finansowej, co nie będzie zgodne z NIP firmy zmienionym w systemie bankowym. W konsekwencji czego sytuacja ta uniemożliwi Państwu zamieszczenie wniosku o umorzenie w bankowości elektronicznej i tym samym negatywnie wpłynie na rozliczenie z PFR.

    Lokalizacja