• 05 maja 2021
  • 13:26

Tarcza PFR 1.0 – Zmiana podejścia przy weryfikacji umocowań w procesie umorzeń

Informujemy, że na stronie internetowej PFR pojawił się Komunikat w sprawie rozliczenia subwencji finansowych przez beneficjentów, którzy dostarczyli niekompletne lub nieprawidłowe dokumenty poświadczające umocowanie. Teraz ta grupa beneficjentów otrzyma decyzję z informacją o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności uniemożliwiających ustalenie wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi i będzie podlegać postepowaniu wyjaśniającemu.

Komunikat PFR

Dokument Q&A

    Lokalizacja