• 24 marca 2023
  • 16:40

Możliwe problemy z autoryzacją kart 26-27 marca

Uprzejmie informujemy, że ze względu na planowane prace serwisowe systemów kartowych:

  • w dniu 26 marca 2023 r. w godzinach 00:00-01:00 we wskazanym przedziale czasowym istnieje

podwyższone ryzyko przerw w autoryzacji transakcji kart.

  • W dniu 27 marca 2023 r. w godzinach 00:00-03:00 we wskazanym przedziale czasowym

wystąpi przerwa w autoryzacji transakcji kart.

W związku z powyższym, w ww. przedziale czasowym wystąpi także przerwa w dostępie do portalu

kartowego KARTOSFERA, aplikacji mobilnej oraz w zarządzaniu usługą tokenizacji w tym dodanie

karty w Google Pay oraz Apple Pay.

    Lokalizacja