• 05 kwietnia 2023
  • 17:12

Dbajmy o bezpieczeństwo w sieci

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w sieci, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie realizując obowiązek administratora zgodnie z art. 24 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) chce zapewnić skuteczną ochronę Państwa danych osobowych oraz środków finansowych kontynuując edukację naszych klientów w zakresie obrony przeciw cyberprzestępczości.

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie będzie cyklicznie publikował przygotowywane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendę Główną Policji, Prokuraturę Rejonową oraz FinCERT.pl Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa komunikaty bezpieczeństwa. W przygotowanych materiałach, opublikowane będą różne scenariusze zdarzeń o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków lub ich klientów.

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z zamieszczanymi materiałami oraz prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiedzialności podczas wykonywania wszystkich transakcji bankowych.

W przypadku potrzeby uzyskania szczegółowych informacji w prezentowanym obszarze prosimy o kontakt z pracownikami Banku w Oddziałach, Filii lub w Punktach Obsługi Klienta.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

    Lokalizacja