• 29 maja 2023
  • 16:48

Jak nie zostać „mułem finansowym”?

Nie zostań mułem finansowym – fikcyjnym pośrednikiem usług finansowych. Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 4 grudnia 2020 r.

FinCERT.pl (Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich) kolejny raz bierze udział w akcji mającej na celu propagowanie informacji o zagrożeniach związanych z możliwością wykorzystania kont klientów banków do transferu pieniędzy pochodzących z działań przestępców. Akcja jest prowadzona pod tytułem „Nie daj z siebie zrobić muła” i jest zorganizowanym działaniem w Unii Europejskiej oraz innych krajach, jak np. Stany Zjednoczone i Mołdawia.

FinCERT.pl wspiera działania Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości działającego przy Europolu oraz aktywnie współdziała z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

W 2020 roku tylko w Polsce ujawnionych zostało 119 mułów finansowych, 14 organizatorów tego procederu, ujawniono 965 nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie blisko 39 132 437 Euro.

W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji przy współpracy z FinCERT.pl ? Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Organy ścigania z 26 krajów oraz Europol ogłosiły wyniki Europejskiej Akcji ” European Money Mule Action Days – „EMMA 6”, skierowanej przeciwko mułom finansowym.
Od września do listopada 2020 r. (EMMA 6) była prowadzona szósty rok z rzędu przy wsparciu Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL i Western Union. W rezultacie zidentyfikowano 4031 mułów finansowych wraz z 227 organizatorami procederu, a 422 osoby aresztowano na całym świecie.

W trakcie operacji wszczęto 1529 postepowań. Przy wsparciu sektora prywatnego, w tym ponad 500 banków i instytucji finansowych, zidentyfikowano 4942 oszukańcze transakcje związane z mułami finansowymi, co pozwoliło uniknąć całkowitej straty szacowanej
na 33.5 mln EUR.

Operacja EMMA jest częścią trwającego projektu prowadzonego w ramach działania operacyjnego EMPACT w zakresie oszustw związanych z cyberprzestępczością, mającego
na celu zwalczanie oszustw internetowych i związanych z kartami płatniczymi, prowadzonego przez Holandię. Opierając się na sukcesie poprzednich operacji EMMA, w EMMA 6 wzięły udział organy ścigania z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W trakcie tegorocznej operacji Europol wspierał koordynację i przygotowywanie spotkań operacyjnych, przeprowadzał analizy i ułatwiał wymianę informacji między organami ścigania a partnerami prywatnymi. Ponadto Europol koordynował kampanię uświadamiającą z krajami uczestniczącymi.

Nie bądź ogniwem w łańcuchu „prania pieniędzy

Muły finansowe, w przeciwieństwie do ich odpowiedników związanych z handlem narkotykami, nie przyczyniają się przerzutu transportu poza granice danego kraju. Osoby będące mułami finansowymi są często nieświadomie werbowane przez zorganizowane grupy przestępcze do „prania pieniędzy”, w celu ukrycia pochodzenia nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Takie osoby biorą udział ? często nieświadomie ? w działaniach związanych z procederem tzw. prania pieniędzy poprzez otrzymywanie i przenoszenie nielegalnie uzyskanych środków finansowych między rachunkami bankowymi i/lub krajami. W zamian
za swoje usługi otrzymują prowizję.

Przestępcom chodzi o ukrycie pochodzenia nielegalnie zdobytych pieniędzy. Osoby stające się mułami finansowymi kuszone są obietnicą łatwych pieniędzy. Mechanizm działania jest prosty: muły przesyłają skradzione pieniądze między kontami, często w różnych państwach, w imieniu innych osób i zwykle otrzymują część funduszy, które przechodzą przez ich własne konta.

Rekruterzy zaangażowani w muły finansowe wymyślają sposoby na zwabienie swoich kandydatów, z wykorzystaniem zaawansowanej socjotechniki. Jednym ze sposobów rekrutacji są ogłoszenia o ofercie pracy. Przestępcy udający przedsiębiorców oferują szybki zysk. Jedyne czego wymagają to przelew niewielkiej kwoty. Zwykle tłumaczą to koniecznością uzyskania potwierdzenia tożsamości. W ten sposób organizatorzy tego procederu uzyskują dostęp do konta osób. Często poza świadomością przez konta mułów finansowych przechodzą znaczne sumy pieniędzy.

Podczas gdy muły finansowe rekrutowane są różnymi sposobami, takimi jak bezpośredni kontakt lub e-mail, przestępcy coraz częściej wykorzystują media społecznościowe w celu rekrutacji nowych „wspólników” poprzez szybkie i atrakcyjne reklamy on-line. Technika ta jest szczególnie popularna i skierowana do uczniów i studentów i osób w średnim wieku.

Wykorzystują ogłaszanie fałszywych ofert pracy (np. „Agentów przekazów pieniężnych”), wyskakujące okienka reklamy i komunikatory internetowe.

Chociaż zgłoszono kilka przypadków związanych z COVID-19, najczęściej powtarzającymi się schematami są przypadki obejmujące proceder tzw. romance scams, w trakcie których przestępcy coraz częściej rekrutują muły na portalach randkowych. Uwodząc ofiary, z czasem przekonują je do otwarcia rachunków bankowych pod pozorem wysyłania lub otrzymywania środków finansowych.

Nawet jeśli osoby działające jako muły finansowe czynią to nieświadomie, przyczyniają się
do popełnienia przestępstwa. Organy ścigania prowadząc czynności zwracają się zawsze
do osoby/posiadacza rachunku bankowego. Konsekwencje prawne związane z działalnością mułów finansowych mogą być poważne. W zależności od porządku prawnego funkcjonującego w danym kraju, osoby będące mułami finansowymi mogą podlegać karze pozbawienia wolności oraz umieszczenia danych osobowych w rejestrze, co może poważnie wpłynąć na resztę ich życia. Takie osoby, ze względu na swoją przeszłość, mogą mieć bardzo utrudnione w przyszłości nawiązanie relacji biznesowych z bankiem np. jeśli będą chcieli wziąć kredyt hipoteczny np. na zakup mieszkania lub zawrzeć umowę rachunku bankowego. Nie jest wykluczone, że bank w takich okolicznościach odmówi świadczenia usługi.

Kampania #DontBeAMule

Europol i organy ścigania UE wraz z międzynarodowymi partnerami i instytucjami finansowymi rozpoczęli kampanię #DontBeaMule (nie bądź mułem), aby zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z procederem mułów finansowych. Kampania, promowana na szczeblu krajowym przez właściwe organy, będzie miała na celu poinformowanie opinii publicznej o tym, jak działają przestępcy i jak można się chronić:

Każdy może być celem ataku. Przestępcy będą szukali sposobów, by pozyskać nowe muły finansowe.

  • co ryzykujesz jako muł finansowy?
  • atak fizyczny lub groźba, jeśli nie będziesz kontynuować współpracy z przestępcami;
  • kara więzienia, grzywna lub prace społeczne;
  • informacja na temat Twojej osoby w rejestrze karnym, który może poważnie wpłynąć na resztę życia, na przykład brak możliwości zabezpieczenia kredytu hipotecznego
    lub otwarcia konta bankowego;
  • co możesz zrobić?

Jeśli uważasz, że możesz zostać wykorzystany jako muł, działaj teraz, zanim będzie za późno: przestań przesyłać pieniądze i natychmiast powiadom swój bank oraz złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w najbliższej jednostce policji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź – https://www.Europol.europa.eu/activities-Services/Public-Awareness-and-Prevention-Guides/Money-muling lub stronę Komendy Głównej Policji ? http://policja.pl/pol/aktualnosci/182302,Operacja-EMMA-5.html?sid=f309c82dc0babb99508f0947e50e7818.

    Lokalizacja