• 22 grudnia 2023
  • 10:17

31.-12.-2.01.2024 – Brak możliwości składania wniosków o świadczenia wychowawcze

Informujemy, że w dniach od 31.12.2023 do 2.01.2024 nastąpi przerwa w możliwości składania wniosków o świadczenia wychowawcze za pośrednictwem platformy Eximee. Związane jest to koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z podwyższenia wysokości świadczenia do 800 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) zostanie podwyższone do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku.
Jak dodaje prezes ZUS, po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.
800 zł otrzymają osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Więcej o nowym programie i zasadach wnioskowania na:
https://www.zus.pl/-/pierwsze-wyp%C5%82aty-800-ju%C5%BC-na-pocz%C4%85tku-stycznia-2024-r.?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

    Lokalizacja