Rachunek Pomocniczy


Rachunek pomocniczy służy  do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych lub wyodrębniania środków na określony cel

oraz przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń finansowych.


 

    Lokalizacja