Rachunek Walutowy


Rachunek walutowy przeznaczony jest dla przedsiębiorców wykonujących operacje walutowe oraz obrót transgraniczny.

Rachunek walutowy daje możliwość:
  • - wpłaty i wypłaty w walutach obcych
  • - otrzymywania i wysyłania przelewów za zagranicę bez przewalutowań
  • - gromadzenia oszczędności w walutach obcych
  • - wygodnego przeprowadzania bezgotówkowej wymiany walut

    Lokalizacja