Gwarancje FGP

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGP, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGP.

Najistotniejsze paramenty gwarancji FGP

 1. Gwarancją może być objęty: nowy lub odnowiony kredyt obrotowy udzielony od 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 2. Docelowy kredytobiorca: średni lub duży przedsiębiorca
 3. Okres kredytu: do 24 miesięcy
 4. Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
 5. Prowizja na rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25%
 6. Gwarancja udzielana jest w ramach: pomocy publicznej
 7. Cel kredytowania: bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową
 8. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 9. Kwota gwarancji: do 200 mln PLN

 

  Lokalizacja