Wspólne konto, by zadbać o szkolne sprawy

 

Dzięki temu rachunkowi Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w prosty i bezpieczny sposób.

Dzięki rachunkowi w naszym Banku
  • rozliczanie wpłat i wypłat gotówkowych w związku z funkcjonowaniem Rady Rodziców przy szkole
  • 0 zł za prowadzenie konta

    Lokalizacja