• 17 listopada 2023
  • 14:48

Aktualizacja dokumentów tożsamości

Drodzy Klienci,

Przypominamy o obowiązku aktualizacji dokumentów tożsamości, którymi posługujecie się Państwo w kontaktach z bankiem. Zgodnie z regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych (…), Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować bank o każdej zmianie danych osobowych podanych w związku z zawartą Umową oraz powiadomienia Banku o utracie dokumentu tożsamości w celu jego zastrzeżenia.

W razie niewykonania aktualizacji możliwość zlecania transakcji płatniczych w naszym systemie, może być utrudniona.

Dla ułatwienia aktualizacji danych przygotowaliśmy w naszym systemie bankowości elektronicznej specjalny formularz, który znajduje się w zakładce USTAWIENIA – MOJE DANE – DOWÓD OSOBISTY. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji.

Aktualizacja danych możliwa jest również w każdej placówce naszego Banku.

    Lokalizacja