• 25 czerwca 2024
  • 11:30

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Dnia 20 czerwca 2024 r. w hotelu Chopin w Sochaczewie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sochaczewie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy oraz wprowadzający zmiany w Statucie Banku.

W Zebraniu Przedstawicieli uczestniczyli Delegaci wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza, Zarząd Banku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu Banku BPS S.A., Przemysław Gabrusewicz – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu, którzy wyrazili słowa uznania dla osiągniętego wyniku finansowego i dynamicznego rozwoju Banku a także za zaangażowanie Zarządu, Rady Nadzorczej Banku włożone w rozwój i umacnianie sektora bankowości spółdzielczej na lokalnym rynku usług finansowych.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Ryszard Kuracki, który następnie wybrany został na Przewodniczącego Zebrania.  Sekretarzem Zebrania została p. Hanna Bargieł, Członek Rady Nadzorczej Banku.

Podczas obrad zgromadzeni Delegaci zatwierdzili Sprawozdanie finansowe Banku za 2023 rok, Sprawozdanie z działalności Banku  Spółdzielczego  w  Sochaczewie  w  2023 roku, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku  za 2023 rok oraz Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w 2024 r., a także ocenili politykę wynagradzania.

W trakcie Zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok oraz ustalono najwyższą sumę zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć. Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę zmieniającą Statut Banku.

    Lokalizacja